Archiwum tagów: dywidenda

Zgodnie z przeważającym, negatywnym dla podatników stanowiskiem organów podatkowych, do zastosowania zwolnienia WHT przy płatności dywidendowej konieczne jest spełnienie testu rzeczywistego właściciela (ang. beneficial owner, BO) po stronie odbiorcy takiej płatności. Potwierdził to m.in. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w niedawnej interpretacji indywidualnej.


Naczelny Sąd Administracyjny wydał precedensowy wyrok w sprawie wyłączenia ze zwolnienia z CIT dla dywidend wypłacanych przez spółki zagraniczne dla polskich podmiotów. Sąd orzekł, że dywidenda nie traci zwolnienia, gdy jej wypłata zmniejsza zagraniczny podatek inny niż dochodowy. W sprawie chodziło o podatek kantonalny płacony przez szwajcarską spółkę (sygn. akt II FSK 1306/17).


Trybunał Sprawiedliwości UE w ubiegłym tygodniu wydał wyroki w sporach kilku spółek z duńskim fiskusem, który odmówił prawa do zwolnienia z podatku u źródła od wypłacanych za granicę odsetek bądź dywidend. Trybunał orzekł, że fiskus mógł kwestionować zwolnienie z podatku, jeśli tylko miał uzasadnione podejrzenia o nadużyciu prawa. Dla odmowy zwolnienia z podatku u źródła […]


Minister finansów w wywiadzie dla Rzeczpospolitej poinformowała, że w czwartek (28 lutego) rozpoczną się publiczne konsultacje projektu strategii rozwoju rynku kapitałowego. Ma on dawać nowym spółkom giełdowym możliwość uznania za koszt podatkowy 125 proc. kosztów pierwszej oferty publicznej. Planowane jest także zmniejszenie opodatkowania dywidend w przypadku inwestycji długoterminowych, trwających np. 36 miesięcy.


Dyrektor KIS uznał że, zagraniczna spółka, która płaci w swoim kraju podatek dopiero przy wypłacie zysku wspólnikom, a nie – jak w Polsce – już na etapie uzyskania przychodu, jest spółką kontrolowaną (CFC). Kontrolujący ją polski podatnik musi więc zapłacić od jej dochodów podatek 19 proc. CIT w Polsce (interpretacja nr 0112-KDIL3-3.4011.331.2018.2.DS).