Archiwum tagów: dyrektywa unijna

Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że zagraniczny przedsiębiorca może odzyskać VAT naliczony za granicą, nawet jeśli złoży wyjaśnienia organowi podatkowemu po upływie miesiąca (sygn. akt C-133/18). Trybunał wskazał, że przepisy unijne wskazują tylko, że wniosek o zwrot musi zostać złożony najpóźniej do 30 września danego roku. Z przepisów nie wynika natomiast, że wyjaśnienia muszą być złożone […]


Komisja Europejska planuje kolejny etap realizacji projektu Unii Rynków Kapitałowych (Capital Markets Union, CMU). 12 marca 2018 r. opublikowała projekt dyrektyw, których głównym celem jest stworzenie kompleksowych ram rozwoju rynku listów zastawnych w UE poprzez uzgodnienie minimalnych, wspólnych standardów harmonizacji opartych na istniejących regulacjach państw członkowskich.


Nowe regulacje mogą negatywnie wpłynąć na konkurencyjność polskich firm na rynku europejskim oraz generować znaczne koszty dla pracodawców. W Brukseli toczą się prace związane z nowelizacją unijnej Dyrektywy 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. W lipcu 2016 r. Komisja odrzuciła “żółtą kartkę”, czyli […]


Komisja Europejska przygotowała projekty nowelizacji dyrektywy 2011/16/EU o współpracy administracyjnej w zakresie opodatkowania i dyrektywy 2015/849 dotyczącej przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Chodzi o umożliwienie administracjom podatkowym krajów członkowskich UE wglądu w najważniejsze informacje o spółkach, trustach i funduszach. Zgodnie z pierwszym z projektów urzędnicy podatkowi uzyskają dostęp do informacji o tym, kto jest […]