Archiwum tagów: due diligence

Jedną z podstawowych zasad wprowadzonych przez RODO jest zasada rozliczalności. Przerzuca ona na organizacje ciężar wykazania, że podmioty te przestrzegają przepisy powołanego rozporządzenia. Przełożenie zasady rozliczalności na proces przejęć korporacyjnych oznacza, że badanie due diligence musi obejmować także analizę stanu ochrony danych osobowych w przejmowanym podmiocie lub grupie podmiotów.


Jeśli spółka nie będzie stroną transakcji, badanie kondycji firmy (due diligence) nie będzie miało związku z jej działalnością gospodarczą – wynika z interpretacji Izby Skarbowej w Katowicach (IBPB-1-3/4510-120/15/MO). Wydatki na audyt będą wówczas kosztami ponoszonymi na rzecz innych podatników. Spółka nie może więc odliczyć ich od swoich przychodów.