Archiwum tagów: dotacje

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło kolejny już w tym roku nabór w ramach tzw. „Szybkiej Ścieżki”. Tym razem budżet przeznaczony do rozdystrybuowania to aż  1 100 mln PLN. O dotację mogą ubiegać się przedsiębiorcy zarówno z sektora MŚP jak i dużych przedsiębiorstw, realizujący projekty poza województwem mazowieckim.


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nowe konkursy dla przedsiębiorców w ramach popularnego działania tzw.  „Szybkiej Ścieżki” (poddziałanie 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój). Tym razem jednak konkursy zostały dedykowane dla konkretnych obszarów tematycznych tj.: tworzyw sztucznych, oraz technologii kosmicznych.


Dyrektor KIS potwierdza, że w przypadku dofinansowania osobie wymiany pieca na ekologiczny, gmina nie jest zobowiązana do wystawienia informacji PIT-8C. Dotacja ze środków publicznych to efekt realizacji projektu redukującego emisję spalin. W tym wypadku nie jest wymagane rozliczenie beneficjenta z fiskusem (interpretacja nr 0113-KDIPT2-3. 4011.505.2018.ID).


W ciągu ostatnich dwóch miesięcy instytucje zarządzające pieniędzmi unijnymi z regionalnych programów operacyjnych ogłosiły kilkadziesiąt nowych konkursów dla firm. Firmy mogą ubiegać się o dotacje m.in. na budowę lub rozbudowę zapleczy B+R oraz na działania związane z odzyskiem energii.


Ministerstwo Rozwoju zaktualizowano harmonogram konkursów w ramach Programu Inteligentny Rozwój (PO IR) na 2017 rok. Pojawił się nowy konkurs na wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R. Spośród wszystkich wprowadzonych do programu zmian, najważniejsza z punktu widzenia przedsiębiorców dotyczy ogłoszenia nowego konkursu w ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw. Wcześniejsza wersja harmonogramu nie zakładała […]