Archiwum tagów: dotacje unijne

Od 1 stycznia 2019 r. zmieniły się zasady rozliczania kosztów zakupu i użytkowania służbowych samochodów osobowych. Obecnie można odliczać od przychodu 150 tys. zł wartości firmowego samochodu. Z kolei wydatki na eksploatację tylko w ramach 75-proc. limitu; całość mogą odliczyć tylko ci, którzy używają aut wyłącznie do działalności gospodarczej.


O opodatkowaniu VAT  otrzymanej ze środków UE decyduje istnienie jej bezpośredniego związku z dostawą bądź usługą – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. W związku z tym – jeśli dotacja wykorzystywana jest na działania związane z promocją regionu (np. poprzez podniesienie jej atrakcyjności turystycznej) – należy przyjąć, że związek taki nie istnieje. Dofinansowanie tego rodzaju nie wchodzi zatem do podstawy […]


Ruszyły pierwsze konkursy na dofinansowanie unijne działalności B+R. W tym roku przedsiębiorcy będą mogli starać się o co najmniej 4 mld zł. Chociaż jesteśmy już za półmetkiem obecnej perspektywy finansowej (2014-2020), ciągle istnieją szanse na zdobycie dofinansowania na nowe projekty, zwłaszcza związane z działalnością badawczo-rozwojową. Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu […]


Liczba aplikacji w konkursie rośnie bliżej daty końcowej naborów, więc wnioski złożone wcześniej są szybciej oceniane. Szybka Ścieżka to dotacje oferowane na prace badawczo-rozwojowe i przedwdrożeniowe w przedsiębiorstwach w ramach Poddziałania 1.1.1. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Ostatnia edycja konkursu pokazała, że wsparcie trafia najszybciej do wnioskodawców, którzy złożą wnioski w pierwszym możliwym terminie. Narodowe Centrum […]


Samorządy, które unijne pieniądze zainwestowały w ochronę środowiska, muszą rozliczyć podatek od towarów i usług od otrzymanego dofinansowania – potwierdza interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 grudnia 2017 r. (0113-KDIPT1-2.4012.762.2017.1.MC). Ciągle wydawane są jednak interpretacje prezentujące przeciwne stanowisko – podkreśla autor.


25 sierpnia br. Polski Fundusz Rozwoju (PFR) rozpoczął proces naboru ofert na utworzenie przez duże przedsiębiorstwa funduszy Corporate Venture Capital w ramach Programu BRIdge VC finansowanego ze środków publicznych. Budżet Programu dostępny dla inwestorów to 100 milionów euro, przeznaczone na utworzenie od 6 do 9 funduszy CVC, które samodzielnie będą inwestować w małe i średnie […]