Archiwum tagów: dotacje na badania i rozwój

W IV kwartale 2017 r. Ministerstwo Rozwoju ogłosi prawdopodobnie ostatni konkurs w ramach Działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR). Wsparcie finansowe przeznaczone będzie na tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która będzie służyć prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz […]


Dla podmiotów z sektora MŚP oraz dużych przedsiębiorstw planujących realizację projektów B+R w woj. podlaskim został ogłoszony konkurs w ramach Poddziałania 1.2.1 „Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności w przedsiębiorstwach”. Konkurs finansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa podlaskiego. Sięgnij po wsparcie nawet do 15 mln PLN! Instrument […]


29 kwietnia 2016 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego GameINN w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Sektorowe programy B+R”. Instrument ten oferuje pomoc publiczną w formie dotacji dla przedsiębiorstw, które planują prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w sektorze produkcji gier wideo we wskazanych obszarach tematycznych Programu […]


Już pod koniec lipca br. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosi pierwszy konkurs w ramach działania „Badania na rynek”, które jest jedną z niewielu okazji na sfinansowanie działań inwestycyjnych małych i średnich przedsiębiorstw z funduszy unijnych. Instrument „Badania na rynek” oferuje wsparcie w formie dotacji małym i średnim przedsiębiorstwom, które planują inwestycje ukierunkowane na wdrożenie wyników […]


Nabór projektów: do 17 lipca 2015 r. Beneficjenci: przedsiębiorcy oraz ich konsorcja (złożone z co najmniej 2 przedsiębiorców). Nie ma wymogu przynależności do żadnej organizacji. Beneficjenci będą wyłaniani w konkursie w ramach dwóch grup: gdzie przedsiębiorcą realizującym projekt samodzielnie lub liderem konsorcjum jest firma z sektora MŚP (wartość projektów: 1 – 7,5 mln PLN), gdzie […]