Archiwum tagów: dokumentacja pracownicza

Istotne zmiany w zakresie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa. Zmiany odnosić będą się także do pracodawców, a ich odpowiednie wdrożenie może uchronić przed nieuprawnionym ujawnianiem know-how przez byłych i obecnych pracowników. Po upływie zaledwie 7 dni od dnia ogłoszenia w dniu 27 sierpnia 2018 r. w Dzienniku Ustaw, weszła w życie ustawa z dnia 5 lipca 2018 […]


Ustawa wprowadza możliwość prowadzenia dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej i skraca okres jej przechowywania do 10 lat. Ma wejść w życie 1 stycznia 2019 r. W dniu 19 stycznia 2018 r. Senat przyjął bez poprawek ustawę z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz […]