Archiwum tagów: dokument dostawy

Resort finansów pracuje nad nowym projektem ustawy o podatku akcyzowym. Zgodnie z jego postanowieniami handlujący m.in. produktami wolnymi od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie będą dokumentować transakcje papierowym dokumentem dostawy do 12 stycznia 2021 r. To już kolejna modyfikacja terminu wprowadzenia elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD). MF opublikuje projekt do końca września br.


Z projektu nowelizacji ustawy zmieniającej ustawę o podatku akcyzowym i prawo celne (druk nr 3084) wynika, że do końca 2019 r. pozostanie nadal papierowy dokument dostawy. To efekt próśb przedsiębiorców, którzy wskazywali, że wprowadzenie elektronicznego dokumentu dostawy już od 2019 r. grozi wstrzymaniem dostaw niektórych wyrobów.


Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym została wpisana do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Nowe przepisy będą elementem tzw. Konstytucji Biznesu. Po nowelizacji zniknie papierowy dokument dostawy, którego dziś wymaga się przy przemieszczaniu poza tzw. procedurą zawieszenia poboru akcyzy zarówno wyrobów zwolnionych z podatku ze względu na ich przeznaczenie, jak i wyrobów energetycznych opodatkowanych […]


Do skorzystania ze zwolnienia z akcyzy przy dostawie wyrobów węglowych konieczne jest dołączenie do przemieszczanych towarów dokumentu dostawy. Ustawodawca nie przewidywał, że na tym etapie dostawy, dokument dostawy ma być potwierdzony przez odbiorcę – wyjaśnił NSA (wyrok o sygn. akt I FSK 501/13). W sprawie, która stanęła na wokandzie NSA, firma prowadzi działalność gospodarczą w […]


20 września 2013 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia ministra finansów z 16 września 2013 r. w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy (Dz.U. poz. 1108). Dz.U. z 2013 r. poz. 1108