Archiwum tagów: dofinansowanie ze środków UE

Każdy może wysłać opinię w trwających do 8 marca konsultacjach budżetu unijnego, który będzie realizowany po 2020 r. Do 8 marca 2018 r. trwają konsultacje Wieloletnich Ram Finansowych UE na okres po 2020 r., czyli długoterminowego planowania budżetu unijnego. Mają one na celu wskazanie priorytetowych obszarów finansowanych ze środków unijnych. Zebrane opinie zostaną zaprezentowane przez […]


Szkolenie dla przedsiębiorców sfinansowane w ponad 70 proc. ze środków unijnych korzysta ze zwolnienia z VAT, dlatego od wkładu własnego uczestników szkolenia stanowiącego wynagrodzenie za tę usługę nie nalicza się VAT. Potwierdził to Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku oddalającym skargę kasacyjną fiskusa (I FSK 1364/12). Dofinansowanie pozyskane z UE mieści się w pojęciu środków publicznych […]