Archiwum tagów: dofinansowanie inwestycji

Po raz kolejny pojawiła się szansa na dofinansowanie inwestycji w zakresie utworzenia lub rozwoju centrum B+R w ramach działania 2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Nabór będzie trwał od 26 września do 14 października 2019 r., a do rozdysponowania będzie aż 350 mln PLN.


Komisja Europejska zmienia zasady przyznawania pomocy publicznej na inwestycje przedsiębiorców. Związane jest to z przyjęciem definicji „przeniesienia działalności”, która zastępuje wskazaną w Rozporządzeniu Komisji nr 651/2014 uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym, definicję „zamknięcia działalności gospodarczej”. Definicja „przeniesienia działalności” wchodzi w życie 10 lipca br. na mocy przyjętego w połowie czerwca br. […]


Od kwietnia 2016 r. będzie realizowany nabór wniosków w ramach Działania 1.1 Badania i innowacje (RPO WL) skierowany do wszystkich przedsiębiorstw. Promowane będą inwestycje w zakresie: badań i innowacji, inwestycji w infrastrukturę B+R, rozwijania powiązań i synergii między przedsiębiorstwami a ośrodkami badawczo-rozwojowymi oraz sektorem szkolnictwa wyższego. Przedmiot projektu musi być zgodny ze zidentyfikowanymi specjalizacjami inteligentnymi […]