Archiwum tagów: cudzoziemiec

Z jednej z najnowszych interpretacji dyrektora KIS wynika, że płatnik zatrudniający cudzoziemca może pobrać zaliczki na podatek PIT od jego wynagrodzenia na podstawie oświadczenia, że ma w Polsce ośrodek interesów życiowych lub przebywa tu powyżej 183 dni. Zagraniczny pracownik nie musi posiadać certyfikatu rezydencji (interpretacja nr 0113-KDIPT 2-2.4011.573. 2018.1.AKR).


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przyznał rację fiskusowi w kwestii rozliczenia cudzoziemca. Wyrok potwierdza, że spółka zatrudniająca na umowę-zlecenie cudzoziemca, który nie udokumentował miejsca zamieszkania na Ukrainie, pobiera zaliczkę na PIT według stawki 20 proc. Dopiero po 183 dniach pobytu cudzoziemca na terenie Polski spółka może pobierać zaliczkę w wysokości 18 proc. (III SA/Wa 1337-1338/16).


Nowelizacja ustawy o PIT obowiązująca od 1 stycznia 2017 r. wprowadziła zmiany w opodatkowaniu tzw. nierezydentów, czyli cudzoziemców wykonujących na rzecz polskiego podmiotu usługi za granicą. W praktyce problemy sprawia nowo dodany pkt 7 do art. 3 ust. 2b ustawy o PIT. Zgodnie z nim za dochody osiągane na terytorium Polski przez nierezydentów uważa się […]


Brak zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji („MSWiA”) na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w ramach łączenia spółek skutkuje utratą tytułu prawnego do nieruchomości – to sedno uchwały Sądu Najwyższego z dnia 20 listopada 2015 r. (III CZP 80/15). Transakcje M&A Transakcje polegające na łączeniu lub podziale spółek stanowią dość skomplikowany z prawnego punktu widzenia proces. […]