Archiwum tagów: cudzoziemiec

Dyrektor warszawskiej Izby Administracji Skarbowej w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli  (kontrola dotyczyła skuteczności ściągania CIT między 2014 r. a połową 2018 r.) wskazał, że istotnym elementem walki z przestępstwami podatkowymi jest deportacja cudzoziemców, którzy oszukują polski budżet. Takich osób jest obecnie 400 (dane z wykazu osób niepożądanych w Polsce, który funkcjonuje na […]


Z jednej z najnowszych interpretacji dyrektora KIS wynika, że płatnik zatrudniający cudzoziemca może pobrać zaliczki na podatek PIT od jego wynagrodzenia na podstawie oświadczenia, że ma w Polsce ośrodek interesów życiowych lub przebywa tu powyżej 183 dni. Zagraniczny pracownik nie musi posiadać certyfikatu rezydencji (interpretacja nr 0113-KDIPT 2-2.4011.573. 2018.1.AKR).


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przyznał rację fiskusowi w kwestii rozliczenia cudzoziemca. Wyrok potwierdza, że spółka zatrudniająca na umowę-zlecenie cudzoziemca, który nie udokumentował miejsca zamieszkania na Ukrainie, pobiera zaliczkę na PIT według stawki 20 proc. Dopiero po 183 dniach pobytu cudzoziemca na terenie Polski spółka może pobierać zaliczkę w wysokości 18 proc. (III SA/Wa 1337-1338/16).


Nowelizacja ustawy o PIT obowiązująca od 1 stycznia 2017 r. wprowadziła zmiany w opodatkowaniu tzw. nierezydentów, czyli cudzoziemców wykonujących na rzecz polskiego podmiotu usługi za granicą. W praktyce problemy sprawia nowo dodany pkt 7 do art. 3 ust. 2b ustawy o PIT. Zgodnie z nim za dochody osiągane na terytorium Polski przez nierezydentów uważa się […]