Archiwum tagów: cudzoziemiec

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przyznał rację fiskusowi w kwestii rozliczenia cudzoziemca. Wyrok potwierdza, że spółka zatrudniająca na umowę-zlecenie cudzoziemca, który nie udokumentował miejsca zamieszkania na Ukrainie, pobiera zaliczkę na PIT według stawki 20 proc. Dopiero po 183 dniach pobytu cudzoziemca na terenie Polski spółka może pobierać zaliczkę w wysokości 18 proc. (III SA/Wa 1337-1338/16).


Nowelizacja ustawy o PIT obowiązująca od 1 stycznia 2017 r. wprowadziła zmiany w opodatkowaniu tzw. nierezydentów, czyli cudzoziemców wykonujących na rzecz polskiego podmiotu usługi za granicą. W praktyce problemy sprawia nowo dodany pkt 7 do art. 3 ust. 2b ustawy o PIT. Zgodnie z nim za dochody osiągane na terytorium Polski przez nierezydentów uważa się […]


Brak zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji („MSWiA”) na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w ramach łączenia spółek skutkuje utratą tytułu prawnego do nieruchomości – to sedno uchwały Sądu Najwyższego z dnia 20 listopada 2015 r. (III CZP 80/15). Transakcje M&A Transakcje polegające na łączeniu lub podziale spółek stanowią dość skomplikowany z prawnego punktu widzenia proces. […]


Przy ocenie sytuacji podatkowej cudzoziemca pracującego w Polsce powstają zasadniczo dwie wątpliwości – zauważa Aleksandra Leconte z EY. Po pierwsze, chodzi o dokonanie precyzyjnej oceny, czy jest on nierezydentem podatkowym, i – po drugie – ustalenie momentu, w którym ten status może się zmienić. Zasadniczo nieograniczony obowiązek podatkowy powstaje, gdy ośrodek interesów życiowych podatnika pozostaje […]