Archiwum tagów: CN

Wiążąca Informacja Stawkowa usprawni proces klasyfikacji stawek VAT po wprowadzeniu nowego systemu stawek VAT opartego o nomenklaturę scaloną. Rząd pracuje nad ustawą umożliwiającą nowelizację systemu stawek VAT i przejście z obecnego systemu opartego na PKWiU na nomenklaturę scalona (CN). To będzie bardzo duża zmiana dla firm, które podlegają obecnemu systemowi stawek VAT. Jednym ze sposobów […]


MF skierował do konsultacji projekt zmieniający system kwalifikowania opodatkowania dla wybranych towarów i usług. Najważniejsze założenia projektu to wydanie interpretacji w formie Wiążącej Informacji Stawkowej określającej prawidłową stawkę VAT, a także propozycja zastąpienia PKWiU przez Nomenklaturę Scaloną (CN) dla towarów i pozostawienia osobno PKWiU dla usług.


Z opublikowanego projektu nowelizacji ustawy o VAT, który wprowadza nową matrycę, wynika że towary zaliczane do tego samego działu nomenklatury scalonej (CN) będą objęte taką samą stawką VAT. Wprowadzone też zostaną wiążące informacje stawkowe (WIS). Nowa matryca ma obowiązywać od 1 stycznia 2020 r., a o WIS będzie można wystąpić od 1 kwietnia 2019 r.