Archiwum tagów: CN

MF skierował do konsultacji projekt zmieniający system kwalifikowania opodatkowania dla wybranych towarów i usług. Najważniejsze założenia projektu to wydanie interpretacji w formie Wiążącej Informacji Stawkowej określającej prawidłową stawkę VAT, a także propozycja zastąpienia PKWiU przez Nomenklaturę Scaloną (CN) dla towarów i pozostawienia osobno PKWiU dla usług.


Z opublikowanego projektu nowelizacji ustawy o VAT, który wprowadza nową matrycę, wynika że towary zaliczane do tego samego działu nomenklatury scalonej (CN) będą objęte taką samą stawką VAT. Wprowadzone też zostaną wiążące informacje stawkowe (WIS). Nowa matryca ma obowiązywać od 1 stycznia 2020 r., a o WIS będzie można wystąpić od 1 kwietnia 2019 r.


Resort finansów pracuje nad ujednoliceniem stawki VAT, m.in. na żywność, kierując się zapisami Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Konsekwencją zmiany nie mogą jednak być spadki wpływów z VAT do budżetu, dlatego obniżka VAT na jedne produkty będzie zrekompensowana podwyżką na inne. MF potwierdza też wcześniejszą zapowiedź, że przy ustalaniu stawek VAT chce zrezygnować z […]