Archiwum tagów: CIT

Ustawa o rozstrzyganiu sporów zbiorowych dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych zacznie odwiązywać od jutra. Na jej podstawie m.in. podatnicy będą mieli możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu całość wydatków poniesionych w 2018 r. na usługi niematerialne. Na złożenie wniosków w tej sprawie mają jednak czas tylko do końca grudnia 2019 r.


Od stycznia brak płatności za fakturę będzie skutkował koniecznością korekty kosztów i przychodów. Rozwiązanie to obowiązywało także w latach 2013-2015, jednak wtedy obowiązek korygowania rozliczeń spoczywał na dłużnikach. Od 2020 r. korygować przychody będą mogli także wierzyciele. Nowe przepisy będą miały zastosowanie do transakcji handlowych, których termin zapłaty upływa po 31 grudnia 2019 r.


Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) pracuje nad przepisami dotyczącymi opodatkowania gospodarki cyfrowej. Obecnie rozpatrywane jest rozwiązanie zgodnie, z którym dochód przedsiębiorstwa międzynarodowego miałby być opodatkowany podatkiem dochodowym na określonym minimalnym poziomie, np. 15 proc. Podatek pobierałoby jedno państwo i dystrybuowało go pomiędzy poszczególne kraje, proporcjonalnie do zysku osiąganego na ich terytorium. Nowe rozwiązanie ma […]


Do pożyczek wewnątrzgrupowych udzielonych w latach finansowych rozpoczętych przed 1 stycznia 2018 r., nie można stosować – na mocy przepisów przejściowych – regulacji o cenach transferowych obowiązujących od 1 stycznia 2019 r. Tak wynika z interpretacji indywidualnej dyrektora KIS nr 0114-KDIP2-2.4010.360.2019.2.SJ. W konsekwencji progi dokumentacyjne zdefiniowane w ustawie o CIT nie mają zastosowania do 2018 […]