Archiwum tagów: CIT

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie DGP wskazało, że nie planuje wydania interpretacji ogólnej w przedmiocie stosowania art. 15e ustawy o CIT. Co oznacza, że kwestia limitów w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów wydatków na usług i wartości niematerialne ponoszonych na rzecz podmiotów powiązanych będzie w dalszym ciągu przyczyną sporów pomiędzy podatnikami a orangami podatkowymi.


Rząd zadeklarował wzrost limitu przychodów wpływających na prawo do 9 proc. stawki CIT, z 1,2 mln euro do 2 mln euro. Co prawda nowelizacją z 2018 r., podniesiono od stycznia 2020 r. limit determinujący status małego podatnika, jednak aby wszyscy podatnicy, którzy spełnią kryterium limitu 2 mln euro przychodów, mogli skorzystać z 9 proc. stawki, […]


Premier podpisał Pakiet dla Przedsiębiorców. Głównymi jego założeniami są modyfikacje w zasadach obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz zamiany w podatkach PIT oraz CIT. Zgodnie z Pakietem, jeśli miesięczny dochód firmy nie przekracza 6 tys. zł, a miesięczny przychód – 10 tys. zł, przedsiębiorca zapłaci miesięcznie średnio o 500 zł niższą składkę do ZUS. Ryczałtowy […]


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wskazał, że wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów kosztów poniesionych bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotów powiązanych, o którym mówi art. 15e ustawy o CIT stosuje się do podmiotu, który przerzuca koszt nabytej przez siebie usługi na inny podmiot. Jeśli to spółka otrzymuje refaktury usług niematerialnych, to art. 15e jej nie […]