Archiwum tagów: CIT

Dopłaty ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu na zakup ekologicznych pojazdów będą zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych. Nowa preferencja ma przyczynić się do wzrostu zainteresowania transportem niskoemisyjny, co będzie skutkowało poprawą stanu środowiska. To główne założenia projektu zmiany ustaw o podatku PIT i CIT, który wpłynął do Sejmu.


W przyszłym roku limit bieżących przychodów uprawniający do korzystania z obniżonej 9-proc. stawki CIT zostanie podwyższony z 1,2 do 2 mln euro. Po opracowaniu zapowiadanego rozwiązania zostanie ujęte w projekcie ustawy, który zostanie opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji – poinformowało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie „Rzeczpospolitej”. Takie rozwiązanie niekoniecznie przyczyni się do tego, […]


Ustawa o rozstrzyganiu sporów zbiorowych dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych zacznie odwiązywać od jutra. Na jej podstawie m.in. podatnicy będą mieli możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu całość wydatków poniesionych w 2018 r. na usługi niematerialne. Na złożenie wniosków w tej sprawie mają jednak czas tylko do końca grudnia 2019 r.


Od stycznia brak płatności za fakturę będzie skutkował koniecznością korekty kosztów i przychodów. Rozwiązanie to obowiązywało także w latach 2013-2015, jednak wtedy obowiązek korygowania rozliczeń spoczywał na dłużnikach. Od 2020 r. korygować przychody będą mogli także wierzyciele. Nowe przepisy będą miały zastosowanie do transakcji handlowych, których termin zapłaty upływa po 31 grudnia 2019 r.