Archiwum tagów: CIT

Od 2019 r. leasingobiorcy mogą ująć w kosztach uzyskania przychodu maksymalnie 150 tys. zł opłacanych rat. Co do zasady dotyczy to umów zawartych po 1 stycznia 2019 r., ale ustawodawca przewidział wyjątki – nowe zasady dotyczą także umów zmienionych lub odnowionych po 31 grudnia 2018 r. Potwierdza to także Dyrektor KIS w wydawanych interpretacjach (np. […]


„W 2017 r. luka w podatku dochodowym od osób prawnych mieściła się̨ w przedziale 11–21,4 mld zł, tj. od 0,55 do 1,08 proc. PKB. W latach 2015–2017 luka wyniosła od 58 do 90 mld zł” – wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Ministerstwo Finansów przygotowało już plan zmian w zakresie podatków dochodowych, który koncentruje się […]


Ministerstwo Finansów ma zastrzeżenia do uli na złe długi w podatkach dochodowych zaproponowanej przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii w tzw. ustawie antyzatorowej. Zamiast niej resort finansów proponuje „rozwiązanie polegające na tym, aby podmioty, których sprawozdania finansowe podlegają obowiązkowemu badaniu przez audytora, przedstawiały również informacje na temat terminowości regulowania swoich zobowiązań handlowych(w szczególności na rzecz mikro, […]