Archiwum tagów: CIT

Ustawodawcy nie udało się stworzyć przepisu, który byłby dla podatników jasny i prosty w stosowaniu. Wprowadzone z dniem 1 stycznia 2018 r. ograniczenie w zaliczaniu do kosztów podatkowych wydatków na usługi niematerialne (art. 15e ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ”Ustawa o CIT”) od samego początku budzi liczne wątpliwości podatników. Branża deweloperska jest jedną z grup podatników, która może mieć problemy z jego stosowaniem.


Dopłaty ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu na zakup ekologicznych pojazdów będą zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych. Nowa preferencja ma przyczynić się do wzrostu zainteresowania transportem niskoemisyjny, co będzie skutkowało poprawą stanu środowiska. To główne założenia projektu zmiany ustaw o podatku PIT i CIT, który wpłynął do Sejmu.


W przyszłym roku limit bieżących przychodów uprawniający do korzystania z obniżonej 9-proc. stawki CIT zostanie podwyższony z 1,2 do 2 mln euro. Po opracowaniu zapowiadanego rozwiązania zostanie ujęte w projekcie ustawy, który zostanie opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji – poinformowało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie „Rzeczpospolitej”. Takie rozwiązanie niekoniecznie przyczyni się do tego, […]


Ustawa o rozstrzyganiu sporów zbiorowych dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych zacznie odwiązywać od jutra. Na jej podstawie m.in. podatnicy będą mieli możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu całość wydatków poniesionych w 2018 r. na usługi niematerialne. Na złożenie wniosków w tej sprawie mają jednak czas tylko do końca grudnia 2019 r.