Archiwum tagów: CIT

Nowe rozwiązania wprowadzone w ustawach o PIT i CIT w zakresie opodatkowania kryptowalut w dużej mierze są korzystne dla podatników. Niektóre z nich budzą jednak zastrzeżenia. Chodzi np. o przepisy, które wyłączają z katalogu kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na finansowanie zakupu wirtualnej waluty. Dodatkowo, nadal nie wiadomo co z opodatkowaniem PCC transakcji bitcoinów.


Nie wiadomo czy ten, który sprzeda udziały w spółce lub papiery wartościowe, traci status małego podatnika w CIT. Zdaniem MF, licząc przychód podatnika ze sprzedaży, należy brać pod uwagę nie tylko sprzedaż towarów i usług, ale także każde zbycie w ramach źródła zyski kapitałowe. Z kolei dyrektor KIS twierdzi, że nie są to przychody ze […]


Dyrektor KIS uznał że, zagraniczna spółka, która płaci w swoim kraju podatek dopiero przy wypłacie zysku wspólnikom, a nie – jak w Polsce – już na etapie uzyskania przychodu, jest spółką kontrolowaną (CFC). Kontrolujący ją polski podatnik musi więc zapłacić od jej dochodów podatek 19 proc. CIT w Polsce (interpretacja nr 0112-KDIL3-3.4011.331.2018.2.DS).


NSA orzekł, że spółka, która otrzymała odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za zniszczenia spowodowane pożarem, musi je opodatkować CIT (sygn. akt II FSK 3612/16). Jak zauważył sąd podatnik mógł rozliczyć w kosztach podatkowych środki trwałe, które nie były w pełni zamortyzowane, a “odtworzony” budynek będzie amortyzować.


Od początku 2019 r. podatnicy PIT i CIT mogą rozliczyć w kosztach uzyskania przychodu jednorazowo do 5 mln straty podatkowej. Dotyczy to tylko strat powstałych po 31 grudnia 2018 r., a dodatkowo podatnicy będą mogli sami wybrać, czy chcą rozliczać je na starych zasadach, czy korzystać z nowej alternatywy. Może się bowiem okazać, że dotychczasowe […]


„Z uwagi na to, że brak będzie możliwości przekazywania na gruncie ustawy PIT formularzy w wersji papierowej, na gruncie ustawy CIT formularze CIT również powinny być składane w wersji elektronicznej.” – tak MF  w odpowiedzi na pytanie DGP. Chodzi o CIT-8  za 2018 r. i IFT-2R. Formularze CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z mogą być składane zarówno na […]