Archiwum tagów: CIT

W dniu 4 marca 2020 r. NSA wydał wyrok (sygn. akt II FSK 1550/19), w którym przesądził, że art. 15 ust. 1 ustawy o CIT nie zastępuje instrumentów pozwalających organowi podatkowemu na przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania, w tym na kwestionowanie kosztowego charakteru poniesionego wydatku, jeśli spełnione zostały wszystkie warunki wskazane w tym przepisie. Co za tym idzie, NSA zablokował próby organów podatkowych do zrównywania z klauzulą ogólną przeciwko unikaniu opodatkowania (GAAR) innych mechanizmów prawa podatkowego.


Ustawodawcy nie udało się stworzyć przepisu, który byłby dla podatników jasny i prosty w stosowaniu. Wprowadzone z dniem 1 stycznia 2018 r. ograniczenie w zaliczaniu do kosztów podatkowych wydatków na usługi niematerialne (art. 15e ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ”Ustawa o CIT”) od samego początku budzi liczne wątpliwości podatników. Branża deweloperska jest jedną z grup podatników, która może mieć problemy z jego stosowaniem.


Dopłaty ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu na zakup ekologicznych pojazdów będą zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych. Nowa preferencja ma przyczynić się do wzrostu zainteresowania transportem niskoemisyjny, co będzie skutkowało poprawą stanu środowiska. To główne założenia projektu zmiany ustaw o podatku PIT i CIT, który wpłynął do Sejmu.


W przyszłym roku limit bieżących przychodów uprawniający do korzystania z obniżonej 9-proc. stawki CIT zostanie podwyższony z 1,2 do 2 mln euro. Po opracowaniu zapowiadanego rozwiązania zostanie ujęte w projekcie ustawy, który zostanie opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji – poinformowało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie „Rzeczpospolitej”. Takie rozwiązanie niekoniecznie przyczyni się do tego, […]