Archiwum tagów: CIT

Rada Ministrów zajmie się projektem ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych. Nowe przepisy przewidują m.in.: możliwość rozpoczęcia postępowania w sprawie APA przez podmiot zagraniczny planujący realizację w Polsce inwestycji oraz możliwość zawarcia umowy o współdziałanie między podatnikiem a Szefem KAS.


Z danych przekazanych przez MF w odpowiedzi na pytanie DGP, wynika że z 206 tys. podatników CIT, którzy wykazali podatek należny, aż 71 proc., tj. 146 tys., skorzystało z preferencyjnej stawki w 2018 r. Łącznie podatników CIT było w tym czasie 507 tys., tj. o 2 tys. mniej niż rok wcześniej.


Prezydent podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych. Ustawa ma na celu wprowadzenie regulacji prowadzących do wzmocnienia płynności finansowej przedsiębiorstw poprzez ograniczenie występowania zatorów płatniczych. Nowe przepisy przewidują skrócenie terminów zapłaty w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny do maksymalnie 30 dni. Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 […]