Archiwum tagów: CIT-TP

Ministerstwo Finansów wyjaśniło w komunikacie, że podatnicy, którzy składają uproszczone sprawozdania na formularzach CIT/TP lub PIT/TP za 2018 r., nie muszą przekazywać informacji o umowach zawartych z nierezydentami na formularzu ORD-U. Wątpliwości pojawiły się po tym jak 1 stycznia 2019 r. uchylono art. 82 par. 1a Ordynacji podatkowej, który przewidywał zwolnienie z obowiązku składania ORD-U […]


Podatnicy mają wątpliwości czy powinni sporządzić dokumentację cen transferowych za 2018 r. i przesłać fikusowi oświadczenia o jej sporządzeniu oraz sprawozdania CIT/TP i PIT/TP. Przepisy, z których te obowiązki wynikały zostały uchylone 1 stycznia 2019 r. MF w odpowiedzi na pytanie DGP wyjaśnia jednak, że „kluczowe jest brzmienie przepisów w roku, za który określa się […]


Niespójność przepisów, warunkujących obowiązek składania ORD-U powoduje wątpliwość interpretacyjne w zakresie informacji, które powinny zostać zaraportowane w tym formularzu. Nowe regulacje Ordynacji Podatkowej przewidują udogodnienie dla podatników, którzy muszą złożyć CIT-TP. Co do zasady są oni zwolnieni z obowiązku złożenia informacji ORD-U. Ordynacja Podatkowa przewiduje jednak jedno wyłączenie zwolnienia. Mianowicie, podatnik składający CIT-TP, zobowiązany jest […]


Ministerstwo Finansów i Rozwoju przygotowało projekt rozporządzenia wprowadzającego nowe formularze CIT-8, CIT-8A, CIT-8B, CIT-8/O i CIT-BR. Określone w nim wzory formularzy będą miały zastosowanie do osiągniętych dochodów lub strat poniesionych od 1 stycznia 2017 r. Zmiany wynikają z nowelizacji ustawy określającej warunki prowadzenia działalności innowacyjnej. 1 stycznia br. weszły także w życie zmiany dotyczące cen […]