Archiwum tagów: cienka kapitalizacja

Rozszerzenie zasad tzw. cienkiej kapitalizacji, odrębny reżim podatkowy dla działalności finansowej i operacyjnej oraz znaczne ograniczenie odliczalności kosztów usług niematerialnych to najważniejsze zmiany w projekcie Ministerstwa Finansów W tym tygodniu opublikowana została najświeższa wersja projektu nowelizacji ustaw o podatkach dochodowym. Spodziewamy się że proces legislacyjny zakończy się pod koniec tego roku, a nowe rozwiązania zaczną […]


Uwzględniając ograniczenia wynikające z przepisów o tzw. cienkiej kapitalizacji przy spłacie odsetek od długu inwestycyjnego po oddaniu inwestycji do używania, podatnicy powinni proporcjonalnie wyłączać z kosztów uzyskania przychodów także część odsetek. Powinni również obniżać wysokość odpisów amortyzacyjnych od sfinansowanych długiem środków trwałych. Stanowisko takie potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 3 lipca 2013 r. […]


Od 1 stycznia 2013 r. finansowanie od większej grupy podmiotów będzie objęte ograniczeniami wynikającymi z niedostatecznej kapitalizacji. Takie zmiany zaproponowało bowiem Ministerstwo Finansów w najnowszym projekcie nowelizacji m.in. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Ograniczenia z tytułu cienkiej kapitalizacji wpływa na uprawnienie do rozpoznania jako kosztów uzyskania przychodów odsetek regulowanych od pożyczek (kredytów) udzielonych […]


Zdaniem Komisji Europejskiej kraje UE powinny usunąć ograniczenia podatkowe dla funduszy typu venture capital. W specjalnym raporcie KE wskazuje, że jedną z przeszkód może być powstanie tzw. zakładu podatkowego firmy prowadzącej taki fundusz w innym kraju UE. Oznacza to, że choć fundusz venture capital nie ma zarejestrowanej siedziby ani spółki w innym kraju, to jego […]


Przy obliczeniu “wartości zadłużenia”, o której mowa w przepisach dotyczących tzw. cienkiej kapitalizacji, należy uwzględnić zobowiązania ze wszystkich tytułów prawnych, w tym handlowe. Tak uznała Izba Skarbowa w Łodzi w interpretacji z 23 listopada 2011 r. (IPTPB3/423-207/11-2/IR). Przy niedostatecznej kapitalizacji zadłużenie należy rozumieć szeroko Rzeczpospolita 05.01.2012, str. D3