Archiwum tagów: cesja

Zakup wierzytelności może być opodatkowany VAT. Jeżeli bowiem kupujący, zwalniając sprzedającego z dochodzenia wierzytelności, wie, że określony dług odzyska, świadczy odpłatną usługę podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług – wynika z orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego (I FSK 966/16). W związku z niewystępowaniem ryzyka braku spłaty, w ocenie NSA, do analizowanego stanu faktycznego nie znajdzie […]


Osoba, która zarabia na cesji umowy o nabycie lokalu, musi sporo oddać fiskusowi – przypomina autor. Zyski ze sprzedaży prawa do nabycia mieszkania nie mogą być zwolnione z PIT, tak jak w przypadku sprzedaży nieruchomości, która jest własnością podatnika. Należy też pamiętać, że zysk z cesji sumuje się z innymi dochodami. Żeby zmniejszyć obciążenia należy […]


Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną spółki, która spierała się z fiskusem o zakres zwolnienia z PIT przy wypłatach z ubezpieczenia. Z wyroku wynika, że zwolnione z opodatkowania są jedynie kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczenia wypłacone bezpośrednio przez ubezpieczyciela (II FSK 1391/15). W spornej sprawie podstawą wypłaty była nie umowa ubezpieczenia, ale cesja.


Także przed 2013 r. cesja umowy leasingu nie wpływała na podatkowe skutki takiego kontraktu – wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 25 sierpnia br. (II FSK 3854/13). Sąd wyjaśnił, że nowelizacja art. 17a pkt 2 ustawy o CIT nie zmieniła prawa obowiązującego przed 1 stycznia 2013 r. Skoro wśród warunków, których spełnienie jest konieczne, […]


Naczelny Sąd Administracyjny podejmie uchwałę w sprawie podatkowych konsekwencji cesji przy leasingu. Powodem tej decyzji jest rozbieżność w orzecznictwie. Jak zauważył sąd, w stanie prawnym obowiązującym do 1 stycznia 2013 r. ani przepisy ustawy o CIT, ani ordynacji podatkowej nie regulowały kwestii następstwa prawnego w przypadku cesji umowy leasingu. W orzecznictwie wykształciły się dwa przeciwstawne […]