Archiwum tagów: ceny transferowe

Szef KAS w interpretacji nr DPP13.8221.25.2019.GTM, zmienił wcześniejszą niekorzystną dla podatnika interpretację dotyczącą ustalania wartości transakcji na podstawie przepisów obowiązujących do końca 2018 r. Organ wskazał, że dla celów sporządzania dokumentacji cen transferowych, limity wartości każdego rodzaju transakcji powinno się ustalać w kwocie netto. Zdaniem Aleksandry Jackowskiej z EY,  „ogólna ocena zmienianych interpretacji jest korzystna. […]


Dyrektor KIS uznał, że przepisy przejściowe dają podatnikom możliwość wyboru regulacji bardziej korzystnych i nakładających na nich mniejszy zakres obowiązków, w tym możliwość całkowitego zwolnienia z konieczności przygotowania dokumentacji cen transferowych za rok 2018 (interpretacja nr 0111-KDIB1-2.4010.134.2019.1.AK). Aleksandra Jackowska z EY zauważa, że stanowisko organu interpretacyjnego jest zgodne z celem wprowadzonych od 1 stycznia 2019 […]


Od 1 stycznia 2019 r. nie trzeba dokumentować transakcji między krajowymi podmiotami powiązanymi, jeśli żaden z nich nie ponosi straty w danym, badanym roku podatkowym – potwierdza Dyrektor KIS w interpretacji nr 0114-KDIP2-2.4010.73.2019.2.SJ. Jak zauważa Mariusz Kozłowski z EY „rozstrzygnięcie jest korzystne dla podatników, ponieważ ogranicza zbędne obowiązki administracyjne dotyczące dokumentowania transakcji wewnątrzgrupowych”. Dodaje też, […]


W latach 2015-2017 luka w CIT mogła sięgnąć nawet 90 mld zł. MF podjęło jednak działania mające na celu zwiększenie wpływów budżetu z CIT. Część z nich dotyczy uszczelniania przepisów w zakresie cen transferowych. Jak zauważa Aneta Błażejewska-Gaczyńska, partner w Zespole Cen Transferowych EY, nowe przepisy dają urzędnikom nowe narzędzia, np. możliwość wstecznego korygowania wyceny […]


Korekty cen transferowych wystawione w 2019 r., ale dotyczące transakcji lub innych zdarzeń zrealizowanych rok wcześniej, powinny być ujmowane w księgach podatkowych na zasadach obowiązujących w 2018 r. – tak wynika z opublikowanych wyjaśnień Ministerstwa Finansów. Oznacza to, że przepisy obowiązujące od początku 2019 r. dotyczą tylko transakcji kontrolowanych, które zostaną zrealizowane po 1 stycznia […]