Archiwum tagów: centralizacja VAT

Tegoroczny plan działania Najwyższej Izby Kontroli zakłada weryfikację realizacji centralizacji rozliczeń w VAT. Chodzi przede wszystkim o realizację przepisów ustawy o szczególnych zasadach rozliczania podatku od towarów i usług przez jednostki samorządu terytorialnego oraz samej ustawy o VAT. Kontrole zostały zaplanowane na trzeci i czwarty kwartał tego roku.


Do końca 2018 r. jednostki samorządu terytorialnego (JST) muszą wymienić kasy fiskalne – tak wynika z obowiązującej ustawy o centralizacji. Przewiduje ona także ulgę na zakup nowej kasy, jednak zdaniem dyrektora KIS, jeśli część JST używała już w przeszłości kas fiskalnych, to gminę należy uznać za „podmiot kontynuujący działalność”, któremu nie przysługuje ulga (interpretacja nr […]


Naczelny Sąd Administracyjny nie odpowiedział na pytanie, czy samorządy, które chcą odzyskać podatek od inwestycji przekazanych jednostkom budżetowym przed 1 października 2016 r. (chodzi o czas przed wejściem w życie tzw. specustawy, która nałożyła na gminy obowiązek centralizacji rozliczeń VAT) mogą złożyć korektę obejmującą tylko wybrany okres, czy muszą scentralizować wszystkie swoje rozliczenia za 5 […]


Dokonując centralizacji rozliczeń VAT jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych należy mieć na uwadze kwestię ewentualnego opodatkowania VAT tzw. dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków dokonywanych przez gminy na rzecz ich zakładów budżetowych. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wyjaśnił, że od momentu centralizacji VAT otrzymywane od gminy przez zakład […]


Od momentu centralizacji VAT dotacje otrzymywane przez zakład budżetowy od gminy mają charakter wewnętrzny i nie podlegają opodatkowaniu tym podatkiem – uznała Izba Skarbowa w Katowicach w interpretacji z 9 lutego br. (2461-IBPP3.4512.851.2016.1.EJ). – Stanowisko przedstawione w komentowanej interpretacji w pełni zasługuje na aprobatę – stwierdza Adrianna Rudziak z EY. Warto natomiast pamiętać, że wnioski […]