Archiwum tagów: cena rynkowa

Organ skarbowy, oceniając czy odsetki od pożyczki otrzymanej od pomiotu powiązanego są na poziomie rynkowym, musi przeprowadzić analizę porównywalności. Nie wystarczą dane dotyczące oprocentowania kredytów bankowych. Brak analizy porównywalności uniemożliwia właściwie oszacowanie dochodu podatnika – tak wynika z wyroku WSA w Warszawie.


Kto nabywa i remontuje nieruchomość, nie będąc jeszcze przedsiębiorcą, ten z chwilą wprowadzenia jej do firmy ma prawo ustalić jej wartość początkową według ceny rynkowej – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyrokach z 27 kwietnia br. (II FSK 1410-1411/14). Do tej pory takie wyroki zapadały głównie w sprawach samochodów nabywanych przez osoby prywatne, a następnie […]


Występując o interpretację spółka wyjaśniła, że jest właścicielem 100 proc. udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Dalej wskazała, że zamierza zmniejszyć w niej swoje zaangażowanie kapitałowe i zbyć część udziałów w celu ich umorzenia. Umorzenie nastąpi dobrowolnie za wynagrodzeniem, przy czym zostanie ono wypłacone w formie pieniężnej lub rzeczowej. Spółka zapytała, czy gdy wynagrodzenie otrzymane w […]


Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną podatniczki, która spierała się ze skarbówką o wysokość zryczałtowanego PIT od sprzedaży nieruchomości. Sąd potwierdził, że fiskus ma prawo naliczyć podatek w oparciu o wycenę nieruchomości przedstawioną przez biegłego. Podkreślił przy tym, że długi i ciężary obciążające zbywaną nieruchomość i prawa majątkowe nie mają wpływu na ustalenie podstawy, od […]