Archiwum tagów: cash pooling

Rzeczywiste transfery pieniężne między rachunkami bankowymi spółek w ramach cash poolingu należy traktować jako pożyczki również dla potrzeb ustalania różnic kursowych. Tak wynika z wyroku NSA o sygn. akt II FSK 2179/17. Sąd nie zgodził się ze spółką, zdaniem której w tym przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy pożyczki, a jest to tylko czasowe przeniesienie […]


Spółka, która z tytułu zawartej umowy cash poolingu wypłaca odsetki dla pool ownera z Irlandii, może pobrać podatek u źródła według stawki 10 proc. Konieczne jest, aby przy weryfikacji kontrahenta oraz warunków do zastosowania obniżonej stawki dochowała należytej staranności. Tak uznał Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej nr 0114-KDIP2-1.4010.527.2018.2.JC. Jak zauważa Magdalena Piec z EY dochowanie […]


Umowy wspólnego zarządzania płynnością nie podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych, ale z drugiej strony stosuje się do nich przepisy o niedostatecznej kapitalizacji, dokumentowaniu cen transferowych oraz o podatku u źródła. Jednak zdaniem ekspertów cash pooling może się opłacać. – Decydują o tym głównie aspekty czysto finansowe – podkreśla Anna Pleskowicz z EY. Wspólne korzystanie ze […]


12 lipca 2017 r. WSA w Poznaniu wydał orzeczenie (sygnatura I SA/Po 142/17) dotyczące tematu wzajemnych poręczeń w obrębie grup kapitałowych i uchylił wcześniejszą interpretację indywidualną Ministra Rozwoju i Finansów. Spółka wnioskująca o interpretację indywidualną w przedmiotowej sprawie przystąpiła do grupowej polityki poręczeń, polegającej na zabezpieczaniu zobowiązań kredytowych. Polityka poręczeń skonstruowana jest w taki sposób, […]