Archiwum tagów: B+R

Zgodnie z interpretacją indywidualną dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (0111-KDIB1-3.4010.244.2018.1.MO) serwera nie można uznać za aparaturę badawczo-rozwojową (jest bowiem sprzętem o uniwersalnym zastosowaniu). Oznacza to, że spółka prowadząca portal internetowej wymiany walut nie może zaliczyć wydatków na jego najem do kosztów kwalifikowanych.


Ruszyły pierwsze konkursy na dofinansowanie unijne działalności B+R. W tym roku przedsiębiorcy będą mogli starać się o co najmniej 4 mld zł. Chociaż jesteśmy już za półmetkiem obecnej perspektywy finansowej (2014-2020), ciągle istnieją szanse na zdobycie dofinansowania na nowe projekty, zwłaszcza związane z działalnością badawczo-rozwojową. Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu […]


Uproszczenie oceny i możliwość wprowadzenia poprawek do wniosku o dofinansowanie pod kątem każdego kryterium oceny powinno przełożyć się na wzrost liczby projektów rekomendowanych do dofinansowania, ale równocześnie może zwiększyć konkurencję o przyznawane środki. Od dzisiaj (20 listopada br.) przedsiębiorcy mogą składać do Ministerstwa Rozwoju wnioski o dofinansowanie projektów dot. utworzenia czy rozbudowy centrum B+R w […]


NCBR obniża próg wejścia, zwiększa skalę podwykonawstwa i dopuszcza konsorcja oraz umożliwia finansowanie prac przedwdrożeniowych. Nabór rozpoczyna się 2 października. Od 2 października br. małe, średnie (MŚP) oraz duże przedsiębiorstwa będą mogły ubiegać się o dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w celu wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych wyrobów lub usług. Dotację będzie można uzyskać w […]


Izba Skarbowa w Katowicach wyjaśniła w interpretacji, jak obliczyć koszty działalności badawczo-rozwojowej podlegające odliczeniu. Ustawa o CIT tego nie precyzuje. W interpretacji wyjaśniono, że wnioskodawca jest uprawniony do odliczenia kosztów kwalifikowanych w wysokości ustalonej zgodnie z przyjętą ewidencją rachunkową (2461-IBPB-1-2.4510.1044.2016.1.BD).