Archiwum tagów: biegli rewidenci

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw. Na jej podstawie zostanie stworzona nowa instytucja, która będzie sprawowała nadzór nad biegłymi rewidentami – Polska Agencja Nadzoru Audytowego. Zacznie działać jeszcze w tym roku, początkowo w ograniczonym zakresie. W pełni będzie funkcjonować od 1 stycznia 2020 r.


Senat przyjął bez poprawek trzy nowelizacje ustaw podatkowych. Do podpisu prezydenta trafią m.in. regulacje dotyczące zerowego PIT dla młodych, zmian w VAT oraz modyfikacji w zakresie opłaty egzekucyjnej.  Ponadto Senat wprowadził drobne poprawki w noweli uszczelniającej obrót olejem opałowym, w przepisach dotyczących ograniczenia zatorów płatniczych oraz biegłych rewidentów. Tymi ustawami zajmie się ponownie Sejm.


Samorząd biegłych rewidentów proponuje wprowadzenie instytucji audytu podatkowego, jako sposobu na potwierdzenie uczciwości podatnika. Audyt podatkowy to przegląd dokonywany przez przedstawiciela zawodu zaufania publicznego. Gdyby po takiej kontroli okazało się, że rozliczenia i polityka podatkowa firmy są rzetelne, fiskus nie musiałby jej kontrolować, a być może zaoferowałby różne ułatwienia. Ministerstwo Finansów prowadzi konsultacje w tej […]


Sejm przyjął część senackich poprawek do ustawy regulującej rynek audytorski. Wśród zaakceptowanych propozycji znalazły się przepisy łagodzące zakaz świadczenia dodatkowych usług na rzecz jednostek zainteresowania publicznego (JZP). Ostatecznie biegli rewidenci będą mogli świadczyć tzw. usługi atestacyjne na rzecz audytowanych podmiotów. Zachęcamy do odwiedzenia serwisu dedykowanego Komitetom Audytu. Jest to przestrzeń w sieci stworzona przez firmę […]


Badający sprawozdania finansowe jednostek zainteresowania publicznego (np. banków, spółek giełdowych) będą mogli im świadczyć usługi atestacyjne – zdecydował Senat. To oznacza, że biegli rewidenci będą mogli poświadczać zgodność różnych dokumentów ze stanem faktycznym i przepisami. Zabronione będą natomiast usługi doradztwa, np. podatkowego.


W nowej ustawie o biegłych rewidentach pojawią się ograniczenia w zakresie świadczenia usług przez audytorów. Chodzi o wdrożenie do polskiego prawa przepisów unijnych, zmieniających rynek audytu jednostek zainteresowania publicznego (JZP). Obecna wersja projektu ustawy zakłada wprowadzenie katalogu czynności zakazanych dla firm audytorskich, które badają JZP. Taka koncepcja byłaby zgodna z unijnym rozporządzeniem, w którym przewidziano […]