Archiwum tagów: biała lista

Dyrektor KIS potwierdził, że wypłaty świadczeń z umów ubezpieczenia zawieranych z ubezpieczającymi (przedsiębiorcami) nie podlegają sankcjom w podatku dochodowym wynikającym z nowych regulacji VAT dotyczących tzw. „białej listy” podatników.


1 września 2019 r. weszły w życie przepisy dotyczące tzw. białej listy podatników VAT. Z odpowiedzi na interpelację grupy posłów (nr 32747) wynika, że MF pracuje nad opracowaniem wymagań związanych z wykazem podatników VAT, w tym również w zakresie wykorzystania tzw. „masek” do weryfikacji rachunków wirtualnych. Przed końcem bieżącego roku zostaną wypracowane zasady zapewniające bezpieczeństwo […]


Zawiadomienie urzędu skarbowego przez odbiorcę płatności o wartości powyżej 15 tys. zł, która w 2020 r. trafi na rachunek niezgłoszony na tzw. białą listę VAT, nie będzie skuteczne w stosunku do jego kontrahenta. Pomimo zawiadomienia, jego kontrahent poniesie sankcje podatkowe, chyba że osobiście zawiadomi o transakcji swój urząd skarbowy. Wynika z odpowiedzi MF na pytanie […]


Podatnicy wskazują na trudności przy weryfikowaniu danych w wykazie podatników VAT. W systemie pojawiają się komunikaty, które trudno zinterpretować. Problem jest istotny, bowiem wkrótce zapłata na rachunek niewskazany w wykazie nie będzie mogła być kosztem podatkowym. Ministerstwo Finansów zapewniło, że do końca tego roku wszyscy korzystający z wykazu nie będą ponosili żadnych konsekwencji – wynika […]


1 września br. zaczął obowiązywać elektroniczny wykaz czynnych podatników VAT (tzw. biała lista). Jak podaje DGP, podatnicy mogą napotkać pewne trudności w pierwszych dniach funkcjonowania wykazu, np. do rejestru nie trafiły wszystkie numery kont zarejestrowanych w urzędzie skarbowym, a informacje dotyczące podmiotów znajdujących się w rejestrze VAT w pewnych przypadkach okazały się być nieprawdziwe.


Od 1 września będzie obowiązywał elektroniczny wykaz czynnych podatników VAT (tzw. biała lista). Eksperci zgodnie podkreślają że, procedura weryfikacji kontrahenta nie jest doskonała. Jak wskazuje Tomasz Wagner z EY jednym z problemów z jakim może spotkać się podatnik jest powiadomienie urzędu skarbowego o braku rachunku na białej liście. Ustawodawca przewidział na to tylko 3 dni […]