Archiwum tagów: beneficial owner

15 lipca br. rada Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju zaakceptowała zmiany do komentarza do Modelowej Konwencji OECD, który pomaga interpretować przepisy w zakresie unikania podwójnego opodatkowania. Część z nich ma tylko charakter redakcyjny, ale znalazły się też i istotne – podkreśla autorka. Przede wszystkim doprecyzowany zostaje sposób interpretacji pojęcia „faktycznego odbiorcy” (beneficial owner) jako podmiotu […]


Jeśli dana umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania została podpisana przed wydaniem Komentarza do Modelowej Konwencji OECD i nie została potem renegocjowana, to posłużenie się nim w celu wyjaśnienia znaczenia danej normy traktatu jest niedopuszczalne. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 27 lutego br. (III SA/Wa 2375/13).


Odsetki wypłacane przez polskiego rezydenta podatkowego na rzecz podmiotu zagranicznego są według ustawy o CIT przychodem podmiotu zagranicznego osiąganym na terytorium Polski, podlegającym co do zasady opodatkowaniu podatkiem u źródła w wysokości 20 proc. Jeżeli jednak otrzymujący odsetki jest ich ostatecznym właścicielem, to istnieje możliwość obniżenia stawki podatku (nawet do zera) na podstawie umowy o […]