Archiwum tagów: bankowy tytuł egzekucyjny

Wyrokiem z dnia 14 kwietnia 2015 roku (P 45/12) Trybunał Konstytucyjny uznał art. 96 ust. 1 i art. 97 ust. 1 ustawy Prawo bankowe za niezgodne z art. 32 ust. 1 Konstytucji, statuującym zasadę równego traktowania. Powołane przepisy przewidują uprawnienie banków do wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych (dalej: BTE), będących podstawą prowadzenia postępowania egzekucyjnego po nadaniu im […]