Archiwum tagów: badania i rozwój

Liczba aplikacji w konkursie rośnie bliżej daty końcowej naborów, więc wnioski złożone wcześniej są szybciej oceniane. Szybka Ścieżka to dotacje oferowane na prace badawczo-rozwojowe i przedwdrożeniowe w przedsiębiorstwach w ramach Poddziałania 1.1.1. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Ostatnia edycja konkursu pokazała, że wsparcie trafia najszybciej do wnioskodawców, którzy złożą wnioski w pierwszym możliwym terminie. Narodowe Centrum […]


Innowacyjne firmy startujące z biznesem nie skorzystają z podatkowej preferencji na badania i rozwój – ostrzega autor. To skutek poprawki dodanej w trakcie prac Sejmu do projektu nowelizacji niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej. Z kolei centra badawczo-rozwojowe nie będą mogły w pełni skorzystać z ulgi B+R. Mimo prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, będą […]


Już od 1 stycznia 2018 r. zaczną obowiązywać znowelizowane przepisy dotyczące ulgi badawczo-rozwojowej. Dają one realne korzyści finansowe dla wielu firm – podkreśla autor. Obecnie przedsiębiorcy mogą odliczyć od 30 proc. do 50 proc. kosztów poniesionych na działalność B+R. Od nowego roku limity te wzrosną do 100 proc. dla wszystkich, niezależnie od ich wielkości. Dla […]


Przedsiębiorcy inwestujący w badania i rozwój będą potrącać 100 proc. „kosztów kwalifikowanych”, a centra badawczo-rozwojowe aż 150 proc. – zakłada przyjęty przez rząd projekt nowelizacji. To oznacza, że przedsiębiorcy podwójnie odliczą od podstawy opodatkowania wydatki na badania i rozwój – wyjaśniają autorzy: raz w formie zwykłych kosztów uzyskania przychodu, drugi raz jako „koszty kwalifikowane”. Dziś […]


W IV kwartale 2017 r. Ministerstwo Rozwoju ogłosi prawdopodobnie ostatni konkurs w ramach Działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR). Wsparcie finansowe przeznaczone będzie na tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która będzie służyć prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz […]