Archiwum tagów: art. 15e

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie DGP wskazało, że nie planuje wydania interpretacji ogólnej w przedmiocie stosowania art. 15e ustawy o CIT. Co oznacza, że kwestia limitów w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów wydatków na usług i wartości niematerialne ponoszonych na rzecz podmiotów powiązanych będzie w dalszym ciągu przyczyną sporów pomiędzy podatnikami a orangami podatkowymi.


Zmienione w 2018 r. przepisy, które ograniczają prawo do rozliczania w kosztach podatkowych wydatków z tytułu niektórych usług i wartości o charakterze niematerialnym, rodzą coraz wiele sporów między podatnikiem a organem podatkowym. W efekcie coraz więcej spraw trafia przed sądy administracyjne. W wydawanych wyrokach sądy najczęściej wyjaśniają czy dana usługa ma charakter podobny do tych […]


Wydatki poniesione na rzecz spółki powiązanej, która pozyskuje pożyczkobiorców (za pomocą działań marketingowych i reklamowych), w tym także wynagrodzenie dla tej spółki nie podlegają limitowaniu na podstawie art. 15e ustawy o CIT. Podatnik może więc rozliczać te wydatki w całości w kosztach uzyskania przychodu. Tak wynika z wyroków WSA w Warszawie o sygn. akt III […]


W ocenie WSA w Warszawie koszt usług promocyjno-reklamowych, nabywanych od podmiotu powiązanego, nie wpływa na finalną cenę najmu. Jeśli więc wydatek przekracza 3 mln zł rocznie, nie może być w całości odliczony od przychodu – obowiązuje go bowiem limit z art. 15e ustawy o CIT. Sąd wyjaśnił, że jest to dodatkowy walor zachęcający do najmu, […]


Dyrektor KIS w interpretacji nr 0111-KDIB1-1.4010.87.2019.2.NL potwierdził, że usługi prawne i usługi doradztwa podatkowego, określone w PKWiU odpowiednio symbolami 69.10 i 69.20.3, nie podlegają limitowaniu na podstawie art. 15e ustawy o CIT. Wskazał, że w zakres tych wchodzi element działania (np. przygotowywanie umów, udział w negocjacjach, opiniowanie aktów) i nie ograniczają się jedynie do „udzielania […]