Archiwum tagów: APA

Opublikowana wersja projektu ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych nie zawiera regulacji dotyczących uproszczonych uprzednich porozumień cenowych (tzw. małych APA). Uproszczone porozumienia cenowe miały za zadanie zastąpić zwykłe uprzednie porozumienia cenowe, dodatkowo miały być tańsze oraz szybsze i prostsze. Zdaniem ekspertów proponowana przez MF regulacja byłoby ogromnym ułatwieniem dla […]


Zgodnie z projektowanymi przepisami  procedura uproszczonej APA  zakłada m.in. zmniejszenie wymogów dokumentacyjnych w stosunku do wybranych rodzajów transakcji oraz obniżenie wysokości opłat administracyjnych. Prace legislacyjne znajdują się obecnie na etapie opiniowania.


21 marca 2019 r. Ministerstwo Finansów opublikowało długo wyczekiwany projekt przepisów dotyczących uproszczonej APA, która miała przyspieszyć pozyskiwanie APA umożliwiające zaliczenie wydatków do kosztów uzyskania przychodów mimo ograniczeń wynikających z art. 15e ustawy CIT. Na czym polegają uproszczenia procedury, dla jakich transakcji będą możliwe oraz co z tymi sprawami, które kryteriów umożliwiających pozyskanie uproszczonego APA […]


Opublikowany projekt ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych, zakłada, że chcąc uniknąć w ramach grup kapitałowych  ograniczeń kosztowych związanych z usługami doradczymi czy reklamowymi, można będzie od lipca br. wnioskować o uproszczone porozumienie cenowe. Nowy rodzaj porozumień cenowych nazwanych uAPA ma być wydawane w trzy miesiące z ważnością do […]


W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów opublikowano najważniejsze założenia do projektu ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych. Do najważniejszych zmian należą: wprowadzenie uproszczonej procedury uzyskiwania uprzednich porozumień cenowych (APA) oraz wdrożenie przepisów unijnej dyrektywy 2017/1852, która wprowadziła nowe zasady rozwiązywania sporów w zakresie unikania podwójnego opodatkowania. Planowana data skierowania […]