Archiwum tagów: APA

Ustawa o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych czeka na podpis prezydenta. Na jej podstawie podatnicy, którzy złożą wnioski o APA przed końcem 2019 r., będą mogli ująć w kosztach wydatki z tytułu nabywania usług oraz wartości niematerialnych zarówno za 2019 r., jak i za rok poprzedni. Eksperci zachęcają podatników do […]


Ustawa o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych wprowadza nową procedurę rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania dochodów i majątku podatników w UE. Nowe przepisy wdrażają europejską dyrektywę. Dzięki regulacji spory podatkowe między krajami UE będą rozstrzygane sprawniej. Obecnie ustawa czeka na podpis prezydenta.


Senat przyjął bez poprawek ustawę o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych. Dostosowuje ona polskie prawo do regulacji unijnych i wprowadza nową procedurę rozstrzygania sporów w kwestii podwójnego opodatkowania dochodów i majątku podatników w UE, zgodnie z dyrektywą DRM oraz zawierania uprzednich porozumień cenowych. Ustawa przewiduje m.in. realizację programu współdziałania fiskusa […]


Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawierania uprzednich porozumień cenowych. Regulacja wprowadza m.in. nową procedurę rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania dochodów i majątku podatników w UE, zgodnie z dyrektywą (DRM). W projekcie znajdują się również przepisy o tzw. uprzednich porozumieniach cenowych (APA) oraz możliwości dobrowolnej współpracy KAS z podatnikami. […]


Rada Ministrów zajmie się projektem ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych. Nowe przepisy przewidują m.in.: możliwość rozpoczęcia postępowania w sprawie APA przez podmiot zagraniczny planujący realizację w Polsce inwestycji oraz możliwość zawarcia umowy o współdziałanie między podatnikiem a Szefem KAS.