Archiwum tagów: akcyza

Komisja UE przekazała Polsce uzasadnioną opinię w sprawie zwrotu zapłaconej akcyzy od alkoholu wykorzystywanego w produktach leczniczych importerom alkoholu niespełniającym obecnych warunków. Zdaniem KE polskie przepisy są w tym zakresie zbyt restrykcyjne w porównaniu do unijnej dyrektywy 92/83. Jeśli w ciągu dwóch najbliższych miesięcy Polska nie zmieni obecnych przepisów, to Komisja złoży skargę do Trybunału […]


Naczelny Sąd Administracyjny w 11 wyrokach dotyczących jednej spółki orzekł, że organy celne muszą same sprawdzić czy napój, w którym ekstrakt słodu stanowi 7 proc. to piwo. To jedne z pierwszych orzeczeń NSA po wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE, który uznał, że trunek powinien być traktowany jak piwo dopóki jego „obiektywne cechy i właściwości odpowiadają obiektywnym […]


W opublikowanym projekcie rozporządzenia w sprawie wzoru dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy MF przewidziało, by w potwierdzeniu zapłaty podatku nabywca podawał datę produkcji pojazdu, jego stan techniczny oraz kwotę uiszczonego podatku. Resort chce w ten sposób walczyć z nieuczciwymi importerami aut. Jednak zdaniem ekspertów zmiany nie rozwiążą problemów z zaniżaniem akcyzy.


W trakcie piątkowego posiedzenia Rady ECOFIN unijnym ministrom finansów nie udało się osiągnąć porozumienia w sprawie zmiany przepisów dotyczących podatku akcyzowego od alkoholu. Polegałyby one na tym, że drobni producenci alkoholu i producenci trunków rzemieślniczych mieliby dostęp do nowego, ogólnounijnego systemu certyfikacji potwierdzającego status niezależnych, drobnych producentów w całej UE. Dzięki temu mogliby oni korzystać […]


Od 2020 r. o 3 pkt proc. mają wzrosnąć stawki podatku akcyzowego na: alkohol etylowy, piwo, wino, wyroby winiarskie, wyroby pośrednie, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy i wyroby nowatorskie. Tak wynika z przyjętego przez rząd Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2019-2022.