Archiwum tagów: akcyza

Resort Finansów zamierza wyeliminować nieprawidłowości w obszarze opodatkowania akcyzą wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych. To główny cel opublikowanego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wprowadzi m.in. obowiązek uzyskania dla celów związanych z rejestracją samochodów ciężarowych oraz specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t dokumentu potwierdzającego brak obowiązku […]


Rządowa propozycja uszczelnienia systemu podatkowego w zakresie obrotu towarami objętymi akcyzą zmierza do uznania strażników miejskich i gminnych za „niefinansowe organy postępowania przygotowawczego”. Strażnicy będą ścigali wykroczenia skarbowe związane z tzw. „szarą strefą”, czyli zajmą się eliminowaniem nielegalnego obrotu towarami i wyrobami akcyzowymi, takimi jak papierosy, alkohol czy paliwa. Projekt resortu finansów przewiduje też dużo […]


Resort finansów pracuje nad nowym projektem ustawy o podatku akcyzowym. Zgodnie z jego postanowieniami handlujący m.in. produktami wolnymi od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie będą dokumentować transakcje papierowym dokumentem dostawy do 12 stycznia 2021 r. To już kolejna modyfikacja terminu wprowadzenia elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD). MF opublikuje projekt do końca września br.


Rząd planuje na przyszły rok wzrost akcyzy na alkohol o 3 proc. Producenci ostrzegają przed podwyżką, powołując się na doświadczenie sprzed kilku lat, kiedy to, po podwyżce akcyzy na alkohole wpływy do budżetu, zamiast wzrosnąć, spadły. Wskazują dodatkowo tendencje zaobserwowaną w krajach nadbałtyckich. Jak wynika z raportu EY, po podwyżce akcyzy na Litwie – 27 […]


Z opublikowanego projektu rozporządzenia wynika, że do końca 2020 r. będzie można wyprzedawać napoje spirytusowe oznaczone znakami akcyzy o nieaktualnym już wzorze. Projekt zakłada przedłużenie ważności wzorów banderoli wprowadzonych w czerwcu 2019 r., których ważność została określona na 12 miesięcy, tj. do 20 czerwca 2020 r. Zdaniem MF sprzedawcy mogliby nie zdążyć wyprzedać zapasów do […]


Zgodnie z wykazem prac legislacyjnych RM w trzecim kwartale 2019 r. poznamy projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Zmiany dotyczyć będą w szczególności zasad opodatkowania samochodów osobowych, uszczelnienia obrotu wyrobami akcyzowymi (np. susz tytoniowy), procedury uzyskania zezwolenia na „prowadzenie działalności w zakresie podatku akcyzowego”  oraz zaostrzenia kar za przestępstwa akcyzowe.