Archiwum tagów: akcyza

W uchwale z 22 czerwca br. sędziowie Izby Gospodarczej NSA uznali, że kwota akcyzy zapłacona od sprzedanej energii elektrycznej przez podatnika, który nie poniósł z tego tytułu uszczerbku majątkowego, nie jest nadpłatą. W ocenie autora uchwała ta jest bardzo kontrowersyjna. W praktyce oznacza, że przewidziana w prawie instytucja nadpłaty staje się martwa. Uchwała NSA to […]


Producenci energii elektrycznej mogą się domagać nadpłaty akcyzy zapłaconej od strat przesyłowych, ale tylko jeśli udowodnią własną ekonomiczną szkodę. Tak wynika z uchwały całego składu izby gospodarczej Naczelnego Sądu Administracyjnego (I GPS 1/11). Rozstrzygnięcie sądu podważa wcześniejszą uchwałę NSA w składzie siedmiu sędziów, która była korzystna dla producentów energii. Elektrownie muszą udowodnić szkodę Przemysław Molik […]