Archiwum tagów: akcyza

24 czerwca 2020 r. ambasadorzy państw członkowskich UE wyrazili wstępnie zgodę na aktualizację przepisów w sprawie opodatkowania akcyzą alkoholu proponowaną przez Komisję Europejską, po wnikliwym przeglądzie ustawodawstwa dotyczącego opodatkowania akcyzą alkoholu. W głównej mierze zmiany mają dotyczyć małych producentów piwa i cydru oraz producentów piw o małej zawartości alkoholu. Doprecyzowane mają również zostać warunki stosowania zwolnień w zakresie alkoholu skażonego / denaturowanego.


4 czerwca 2020 r. weszły w życie zmiany do rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego przewidujące możliwość odliczenia akcyzy od piw po terminie przydatności do spożycia. To nie jedyne informacje dla branży piwowarskiej – w niedawno wydanej interpretacji, dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że zlecenie rozlewu piwa zagranicznym browarom nie zwiększa rocznego limitu 200 tys. hektolitrów uprawniającego do 50% ulgi w podatku akcyzowym.


20 kwietnia został zaprezentowany projekt zmian do rozporządzenia w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonych w związku z  wirusem SARS-CoV-2. Nowy projekt dotyczy zwolnień od akcyzy wyrobów węglowych oraz wyrobów gazowych o kodach CN od 2711 12 11 do 2711 19 00 używanych do celów opałowych.


Po kilkumiesięcznej przerwie, podczas której przedłużony został do 31 stycznia 2021 r. okres stosowania papierowego dokumentu dostawy oraz ustanowione zostały podwyższone stawki akcyzy na napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy oraz wyroby nowatorskie, rząd powrócił do prac nad projektem ustawy z 18 października 2019 r., który może skutkować wprowadzeniem kolejnych istotnych zmian w przepisach akcyzowych.


Podczas najbliższego posiedzenia, Senat będzie głosował nad poprawkami do ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym. Poprawki dotyczą m.in. obniżenia proponowanych 10-proc. podwyżek podatku akcyzowego oraz przesunięcia terminu wejścia w życie zmiany. Podwyżki miałyby obowiązywać od 1 lutego 2020 r.