Archiwum tagów: akcje

W przypadku uczestnictwa w programie motywacyjnym opartym o akcje przychód powstaje dopiero w momencie ich zbycia (interpretacja nr 0114-KDIP3-2.4011.368.2018.2.MZ). Zdaniem Filipa Kotarskiego z EY stanowisko to jest słuszne. Zwraca jednak uwagę, że nie zawsze odpowiedź będzie tak jednoznaczna. Wątpliwości mogą się pojawić np. w sytuacji, gdy podstawowe reguły programu są ustalane w uchwale walnego zgromadzenia, […]


Znajdujący się obecnie na etapie opiniowania projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej zakłada przełomowe zmiany w spółkach akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych. Projekt wprowadza obowiązkową dematerializację akcji zarówno publicznych, jak i niepublicznych spółek akcyjnych oraz spółek komandytowo-akcyjnych. Dla spółek posiadających akcje w formie dokumentu papierowego […]


Jednym ze sposobów przyciągania dobrych menedżerów do spółki jest coraz częściej oferowanie im specjalnych pozapłacowych programów motywacyjnych (ang. incentive plans). Programy takie przybierają różną postać, mogą polegać również na oferowaniu menedżerom nabycia pakietów akcji spółki za okazyjną i nierynkową cenę. Taka praktyka może jednak naruszać art. 345 Kodeksu spółek handlowych. Jednocześnie jednak polską specyfiką jest […]


W ostatnich dniach rząd opublikował projekt nowelizacji Kodeksu spółek handlowych, wyłączającej możliwość wydawania akcji spółki akcyjnej oraz spółki komandytowo-akcyjnej w formie materialnej (dokumentu). Zgodnie z projektem wszystkie akcje takich spółek będą musiały być zdematerializowane (czyli istnieć w formie zapisu elektronicznego), nawet gdyby nie były one przewidziane do obrotu zorganizowanego (np. na giełdzie). Oprócz akcji obowiązkowi […]


Przy sprzedaży odziedziczonych jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych nie można uwzględnić kosztów ich nabycia przez spadkodawcę uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie. Nie jest to odosobniona interpretacja. Stanowisko fiskusa potwierdzają również sądy administracyjne. Nadzieję na zmianę niekorzystnej sytuacji spadkobierców daje poselski projekt nowelizacji ustawy o PIT, wprowadzający możliwość rozliczenia wydatków spadkodawców na nabycie akcji, jednostek […]


Firmy, które chcą zmotywować swoich kluczowych pracowników, oferują różnego rodzaju programy bonusowe. W normalnych warunkach świadczenia tego typu podlegają opodatkowaniu PIT do 32 proc. oraz składkom ZUS. Jednak w wielu przypadkach możliwe jest zapłacenie tylko 19 proc. PIT – podpowiada Witold Widurek z Ernst & Young. Warunkiem jest przekazanie pracownikowi premii w akcjach, a nie […]