Archiwum tagów: 50-proc. koszty

Przybywa wątpliwości dotyczących schematów podatkowych podlegających ujawnieniu. Mimo wydanych przez MF objaśnień, mnożą się dodatkowe pytania. Jednym z problematycznych zagadnień okazały się 50-proc koszty uzyskania przychodu w PIT, które mogą być traktowane jako schemat przynoszący korzyści podatkowe.


Dyrektor KIS wydaje coraz więcej interpretacji przychylnych podatnikom w zakresie tzw. kosztów autorskich. W jednej z nich korzystnie zinterpretował definicję działalności twórczej w branży IT. W innej zgodził się na zastosowanie 50-proc. kosztów do wynagrodzenia dla badaczy i programistów, którzy uczestniczą w programach B+R. Pozytywnie odniósł się też do rozliczenia wynagrodzenia szefa marketingu.


W dniu 19 lipca 2018 r. wchodzi w życie nowelizacja przepisów o PIT i CIT, która naprawia błędy ustawodawcy wprowadzone z początkiem 2018 r. i pozwala odzyskać podatnikom utracone. Nowe przepisy przywracają możliwość rozliczania w kosztach przez spadkobierców odziedziczonych środków trwałych. Ponadto, rozszerzają listę twórców, którym przysługują 50% koszty uzyskania przychodu. Wprowadzają także zasadę, że […]