Szybka Ścieżka premiuje najszybszych

Liczba aplikacji w konkursie rośnie bliżej daty końcowej naborów, więc wnioski złożone wcześniej są szybciej oceniane.

Szybka Ścieżka to dotacje oferowane na prace badawczo-rozwojowe i przedwdrożeniowe w przedsiębiorstwach w ramach Poddziałania 1.1.1. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Ostatnia edycja konkursu pokazała, że wsparcie trafia najszybciej do wnioskodawców, którzy złożą wnioski w pierwszym możliwym terminie. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) prowadziło równoległy, choć oddzielny nabór wniosków dla przedsiębiorców dużych i tych z sektora MŚP. Konkurs podzielony był na etapy, a wnioski o dofinansowanie złożone w poszczególnych miesiącach kalendarzowych podlegały ocenie od razu po zakończeniu danego miesiąca.

Zróżnicowany był jednak przewidywany w regulaminach czas na ocenę – w przypadku MŚP miała ona zająć ok. 60 dni od zamknięcia naboru w danym miesięcznym etapie, a dla dużych przedsiębiorców – ok. 90 dni. W praktyce, wnioski złożone wcześniej oceniane są szybciej ze względu na rosnącą liczbę aplikacji wraz ze zbliżaniem się daty końcowej obu naborów.

I tak, w przypadku MŚP, wnioskodawcy z pierwszego, październikowego, etapu dowiedzieli się o rozstrzygnięciu już po 41 dniach. NCBiR potrzebowało, więc zaledwie 2/3 samodzielnie wyznaczonego czasu na sprawdzenie 70 wniosków. Chętni, którzy złożyli wnioski przed końcem listopada (było ich 102) podlegają ocenie już od prawie 60 dni. Natomiast projekty zgłoszone w etapie grudniowym (338 wniosków) poczekają na decyzję o dofinansowaniu nawet 3-krotnie dłużej niż te z października. W ostatnich dniach NCBiR opublikowało informację o wydłużeniu oceny tych wniosków do końca kwietnia br., co oznacza, że proces ewaluacji potrwa ok. 120 dni.

Regulamin konkursu Szybka Ścieżka dla przedsiębiorców dużych (oraz konsorcjów) wyjściowo zastrzegł o połowę dłuższy termin na ocenę wniosków deklarując około 90 dni. Podobnie jak w przypadku MŚP, decyzję o przyznaniu dofinansowania (lub nie) znają jedynie wnioskodawcy z etapu październikowego, których było 14. Ponownie, ocena trwała krócej (78 dni) niż przewidywał regulamin konkursu. Rozstrzygnięcie dotyczące wniosków złożonych w listopadzie (20 aplikacji) powinno nastąpić w podobnym terminie sądząc po tempie organizowania paneli ekspertów przeprowadzających ocenę merytoryczną. Również w konkursie dla dużych przedsiębiorców grudzień cieszył się największym powodzeniem i przyniósł 58 wniosków (4-krotnie więcej niż w październiku). NCBiR nie komunikował jeszcze wydłużenia procesu oceny, ale nie można tego wykluczyć ze względu na dużą liczbę złożonych wniosków.

Różnice w długości procesu oceny pomiędzy etapami w ramach tego samego konkursu warto wziąć pod uwagę przy planowaniu ubiegania się o wsparcie w nadchodzących konkursach Szybkiej Ścieżki. Pierwsze nabory na 2018 r. zostaną ogłoszone już 1 lutego, a wnioski będą przyjmowane od 1 marca. Podmioty z sektora MŚP będą miały trzy miesiące na składanie aplikacji, a duzi przedsiębiorcy – prawie o miesiąc więcej.

Chcesz wiedzieć więcej? Poznaj pełny terminarz naboru wniosków do Programu Operacyjnego: Inteligentny Rozwój 2018.

Więcej informacji


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>