Świadectwa pochodzenia pod okiem organów celno-skarbowych!

Organy kwestionują świadectwa pochodzenia w toku postępowań celno-skarbowych. OLAF prowadzi dochodzenia w związku z rzeczywistym pochodzeniem konkretnego towaru. Skutkiem są nakładane na podatników cła, a często także odsetki.

Polska, będąc członkiem unijnego obszaru celnego, podlega regulacjom określonym na poziomie wspólnotowym. W ramach jednolitego obszaru handlowego kraje członkowskie podlegają wytycznym Unijnego Kodeksu Celnego, który określa zasady i warunki przepływu towarów przez granicę celną. Wskazuje on obowiązujące procedury oraz obowiązki wynikające z przeprowadzania określonego rodzaju transakcji. Tym co przede wszystkim będzie miało znaczenie przy określeniu wysokości nałożonego na sprowadzany towar cła będzie wartość celna, klasyfikacja taryfowa i równie istotne pochodzenie towaru.

Raporty OLAF

Pozornie najbardziej oczywisty czynnik, jakim jest pochodzenie towaru sprawia podatnikom niemało  problemów. W ostatnim czasie pojawiło się kilkanaście wyroków w sprawach dotyczących określenia długu celnego, wynikającego z zakwestionowania przedstawionych przez podatników świadectw pochodzenia.

Organy w wyniku postępowania celno-skarbowego, w którym stwierdzą inne rzeczywiste pochodzenie towaru, nakładają na podatników obowiązek uregulowania należności w wysokości odpowiadającej stawce właściwej cła. W przypadku Chin stawki ceł antydumpingowych w zależności od towaru mogą nawet przekraczać 70%! Dodatkowo nierzadko nakładają odsetki!

Problem przede wszystkim dotyczy towarów sprowadzanych z Azji, w rzeczywistości produkowanych w Chinach, a w praktyce posiadających świadectwa innych krajów. Poza sytuacjami, w których dokumenty te są w oczywisty sposób fałszowane, pojawiają się również sprawy w których świadectwa wystawiane są na podstawie nierzetelnie wypełnionych wniosków o ich wydanie. Nie chodzi tylko o sytuacje intencjonalne wynikające np. z zatajenia informacji, ale również takie, kiedy podatnik po prostu nie wie pewnych rzeczy o swoim kontrahencie, czy o pochodzeniu towaru, który sprowadza.

Praktyka pokazuje, że w toku postępowania organy często korzystają z raportów otrzymanych od Europejskiego Urzędu do spraw zwalczania nadużyć (OLAF). Organ ten prowadzi dochodzenia we wszelkich sprawach na szkodę budżetu UE w tym również dotyczących opłat celnych. Raport wydany przez ten organ może być dopuszczony jako dowód w postępowaniu toczącym się w danym kraju członkowskim.

Na co więc zwracać uwagę?

Przede wszystkim na wiarygodność dobieranych kontrahentów. Należyta staranność nakazuje zweryfikowanie zarówno podmiotu z którym planujemy nawiązać współpracę, jak i towarów, które produkuje. Dobrą praktyką będzie zawarcie w umowie pewnych szczegółowych warunków dotyczących wiarygodności pochodzenia. Przedsiębiorcy importujący z Azji powinni zrobić przegląd sprowadzonych towarów i zweryfikować ich pochodzenie.


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>