Świadczenia pracownicze dla VAT po cenach rynkowych

Tomasz Wagner
Tomasz Wagner Starszy Menedżer
kontakt

Minister Finansów wydał interpretację zmieniającą jego dotychczasowe stanowisko dotyczące podstawy opodatkowania usług świadczonych przez pracodawcę na rzecz pracowników za częściową odpłatnością (PT8.8101.92.2016/PBD).

Zmieniona interpretacja dotyczyła spółki, która świadczyła odpłatnie na rzecz swoich pracowników usługi dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz usługi dostarczania posiłków. Kwotę odpłatności stanowiła równowartość części kosztów ponoszonych przez Spółkę na nabycie wymienionych usług. Od kwoty odpłatności spółka odprowadzała VAT. MF wydając interpretację w 2010 roku potwierdził stanowisko spółki, iż nie jest ona zobowiązana do ustalenia ceny za odsprzedawane na rzecz pracowników usługi na zasadach rynkowych. W ówczesnej ocenie MF, ograniczenia przewidziane w art. 32 ustawy o VAT dla podmiotów pozostających w związku wynikającym m.in. ze stosunku pracy, nie znajdują zastosowania do towarów i usług odsprzedawanych na rzecz pracowników.

W zmienionej interpretacji, MF powołując się na wykładnię językową i celowościową stwierdził, że regulacje zawarte w art. 32 ustawy o VAT odnoszą się również do relacji pracodawca-pracownik. W konsekwencji, pracodawca dokonując odsprzedaży towarów i usług na rzecz pracowników powinien ustalać podstawę opodatkowania w oparciu o ceny rynkowe tych świadczeń (tj. niezależnie od kwoty jaką decyduje się obciążyć pracownika). W przeciwnym wypadku podatnicy muszą się liczyć z ryzykiem szacowania podstawy opodatkowania i określeniem zaległości podatku należnego VAT.

 


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>