Styczeń przyniósł kolejne zmiany w umowach podatkowych

Agnieszka Smoleńska
Agnieszka Smoleńska Starszy Menedżer
kontakt

Resort finansów kontynuuje prace w zakresie modyfikacji obowiązujących umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych przez Polskę oraz podpisywania nowych umów – dotyczących wymiany informacji. W tym obszarze pod koniec stycznia br. podpisane zostały przez Polskę: protokół do umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Indiami oraz nowa umowa w sprawie wymiany informacji w sprawach podatkowych z Gibraltarem.

Protokół do umowy z rządem Republiki Indii podpisany 29 stycznia br. modyfikuje dotychczasowe postanowienia umowy pomiędzy Polską i Indiami z 1989 r. o unikaniu podwójnego opodatkowania i uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu. Najważniejsze zmiany w tej umowie wprowadzone Protokołem dotyczą zmiany metody unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do polskich rezydentów podatkowych oraz zmiany stawki podatku u źródła w przypadku wypłaty dywidend, odsetek, należności licencyjnych oraz opłat za usługi techniczne.

W szczególności, zgodnie z dotychczasowym brzmieniem umowy z Indiami, podstawową metodą unikania podwójnego opodatkowania stosowaną przez Polskę była metoda wyłączenia z progresją (w przypadku dywidend, odsetek, licencji i opłat za usługi techniczne zastosowanie miała metoda odliczenia proporcjonalnego). Po wejściu w życie protokołu metodą unikania podwójnego opodatkowania stosowaną do wszystkich kategorii dochodów będzie metoda odliczenia proporcjonalnego.

Nowością wprowadzoną przez Protokół jest regulacja dotycząca ograniczenia korzyści umownych, mająca charakter ogólnej klauzuli przeciwdziałającej uchylaniu się od opodatkowania. Protokół zmienia również postanowienia umowy regulujące wysokość podatku u źródła w przypadku wypłaty dywidendy i odsetek oraz należności licencyjnych (w tym opłat za usługi techniczne). W przypadku dywidend i odsetek stawka podatku u źródła została obniżona z 15% do 10%, zaś w przypadku należności licencyjnych i opłat za usługi techniczne – z 22,5% do 15%.

Protokół wprowadza także pełną klauzulę wymiany informacji w sprawach podatkowych, dostosowującą postanowienia Konwencji do obowiązującego standardu OECD. Ma ona umożliwić uzyskanie informacji o działalności gospodarczej polskich rezydentów w relacjach z Republiką Indii, w tym również o zgromadzonych środkach na rachunkach bankowych.

Z kolei podpisana 31 stycznia 2013 r. umowa z Gibraltarem dotyczy wymiany informacji w sprawach podatkowych. W przypadku Polski umowa dotyczy podatków dochodowych: od osób fizycznych oraz od osób prawnych.

Zgodnie z przewidzianą w umowie procedurą Państwa-strony mogą wymieniać się informacjami dotyczącymi m.in. wymiaru i poboru podatków, windykacji i egzekucji zaległości podatkowych, prowadzonych spraw podatkowych lub spraw o przestępstwa podatkowe. W umowie tej uregulowano również takie kwestie jak np. prowadzenie kontroli za granicą, ponoszenie kosztów udzielenia informacji oraz zasady zachowania ich poufności.

Zasadniczo, zarówno zmiany wprowadzone do umowy z Indiami, jak i postanowienia nowej umowy z Gibraltarem nie są niczym niezwykłym. Potwierdzają one raczej jedynie dotychczasowe wysiłki i działania resortu finansów w zakresie zmian w Polskiej sieci umów podatkowych. Od dłuższego już czasu bowiem ministerialni urzędnicy negocjują umowy zawarte wcześniej przez Polskę, z zamiarem uszczelnienia postanowień tych umów dotyczących poboru podatków oraz wprowadzenia takich zapisów umownych, które umożliwiać będą pozyskiwanie jak największej ilości informacji na temat zagranicznych dochodów polskich rezydentów podatkowych. A wszystko po to, by zwiększyć wpływy budżetowe.


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>