Jak stosować nowe zasady poboru podatku u źródła

Michał Lesiuk
Michał Lesiuk Associate Partner
kontakt

EY w ramach Programu Certyfikacji Podatkowej wydaje dokument potwierdzający, że firma dochowała należytą staranność przy analizie możliwości stosowania zwolnień lub obniżonych stawek podatku u źródła.

Prezydent podpisał 14 listopada 2018 r. ustawę wprowadzającą ważne zmiany w ustawie o CIT, PIT oraz Ordynacji podatkowej. Przepisy wchodzą w życie 1 stycznia 2019 r.

Jedna z najistotniejszych zmian dotyczy zasad pobierania podatku u źródła i stosowania obniżonych stawek lub zwolnień w związku z wypłatą dywidend, odsetek, należności licencyjnych oraz płatnościami za niektóre usługi.

Projekt wprowadza w tym zakresie rozwiązania bez precedensu w polskim systemie podatkowym:

  1. Zastąpienie – jako bazowej – obecnej metody bezpośredniego stosowania zwolnienia lub obniżonych stawek podatku u źródła (jeśli płatnik uzna, że warunki do zastosowania preferencji są spełnione) metodą polegającą na konieczności zapłaty podatku oraz występowania o jego zwrot
  2. Związany z powyższym obowiązek stosowania podstawowych stawek podatku u źródła (19% lub 20%) zamiast stawek traktatowych (wynikających z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania) lub zwolnień.

Zgodnie z projektem, zasady odpowiedzialności za błędy dotyczące poboru podatku u źródła będą zależeć od tego, czy suma wypłaconych przez płatnika w trakcie roku podatkowego do danego podatnika dywidend, odsetek, należności licencyjnych, opłat za niektóre usługi i innych należności, które mogą podlegać podatkowi u źródła, przekroczy 2 mln zł.

Zwolnienie z podatku u źródła dla dywidend, odsetek i należności licencyjnych w oparciu o krajowe przepisy (bazujące na dyrektywach unijnych) może znaleźć zastosowanie w oparciu o opinię o stosowaniu przez płatnika zwolnienia z poboru zryczałtowanego podatku dochodowego, wydawaną przez organ podatkowy na wniosek zainteresowanego.

W przypadku braku posiadania opinii, utrzymanie starych zasad (tj. stosowanie zwolnień lub obniżonych stawek już przy wypłacie środków pieniężnych) będzie możliwe w przypadku przeprowadzenia szczegółowych procedur weryfikacji czy przeprowadzane z kontrahentami transakcje będą spełniały nowego wymogi przewidziane w polskich przepisach. Niedopełnienie należytej staranności w tym procesie będzie wiązało się ze znacznymi sankcjami finansowymi i osobistymi.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom polskich przedsiębiorstw, które chciałyby w bezpieczny sposób utrzymać efektywne finansowo zasady rozliczeń z zagranicznymi kontrahentami, EY w ramach Programu Certyfikacji Podatkowej będzie przeprowadzał procedury weryfikacji, czy klient ma prawo stosować zwolnienia lub niższe stawki dla poszczególnych transakcji. Jeśli taka sytuacja ma miejsce, EY wydaje opinię certyfikującą, który jest dowodem dochowania należytej staranności i daje solidną podstawę do stosowania dotychczasowych zasad.


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>