Sprawozdania finansowe po nowemu

Aleksandra Sewerynek
Aleksandra Sewerynek Starszy Menedżer
kontakt
Ewelina Kotlarek
Ewelina Kotlarek Starszy Konsultant
kontakt

Sprawozdanie finansowe za 2018 r. musi być już sporządzone w strukturze logicznej przygotowanej przez MF. Zmianie uległ nie tylko format sporządzania sprawozdania finansowego, ale też sposób jego podpisywania i przekazywania do Krajowego Rejestru Sądowego.

Kto sporządza e-sprawozdania finansowe?

Nowe zasady sporządzania sprawozdań finansowych to efekt nowelizacji ustawy o rachunkowości, która weszła w życie 1 października 2018 r. Od tego dnia:

  • jednostki wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)
  • oraz podatnicy PIT, którzy prowadzą księgi rachunkowe i są zobowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego,

muszą przygotowywać e-sprawozdanie finansowe, wykorzystując do tego formę logiczną przygotowaną przez MF – chodzi o strukturę jednolitego pliku kontrolnego JPK_SF.

Należy jednak podkreślić, że obowiązek ten nie dotyczy jednostek sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie ze Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Te podmioty mogą przygotować sprawozdanie według wybranych przez siebie formatów (np. pdf).

Kto podpisuje e-sprawozdania finansowe?

E-sprawozdanie finansowe należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Musi to zrobić osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, kierownik jednostki, a jeżeli jednostka ma wieloosobowy zarząd – wszyscy jego członkowie. Brak podpisu e-sprawozdania finansowego przez członka zarządu wymaga obszernego uzasadnienia.

Może się to okazać problematyczne dla firm, w zarządach których zasiadają cudzoziemcy, którzy powinni wyrobić sobie podpis elektroniczny lub założyć profil zaufany ePUAP. W praktyce ciężko jest wyrobić podpis kwalifikowany lub założyć profil zaufany bez numeru PESEL.

Jaki jest termin na złożenie e-sprawozdania finansowego?

Podatnicy PIT prowadzący księgi rachunkowe przekazują e-sprawozdanie finansowe szefowi KAS za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie złożenia zeznania rocznego PIT. Dla nich resort finansów udostępnił aplikację umożliwiającą wygenerowanie pliku XML sprawozdania finansowego oraz wysłanie go Szefowi KAS pliku XML. (link do aplikacji)

Z kolei jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS (i niesporządzające sprawozdań finansowych zgodnie z MSR) przesyłają e-sprawozdania finansowe do KRS w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Wysyłane do KRS e-sprawozdanie finansowe nie musi być przesyłane ponownie do organów skarbowych – KRS samodzielnie prześle je do odpowiedniego Urzędu Skarbowego. Dla tych podmiotów ani Ministerstwo Finansów ani Ministerstwo Sprawiedliwości nie udostępniło jednak żadnej aplikacji.

Przypominamy, że niedopełnienie obowiązku złożenia e-sprawozdania finansowego zgodnie z przepisami niesie za sobą dotkliwe kary przewidziane w ustawie o rachunkowości, tj. kara grzywny, a nawet kara pozbawienia wolności do lat 2.

Co to jest Generator e-Sprawozdań Finansowych?

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów przygotowaliśmy Generator e-Sprawozdań Finansowych, który jest odpowiedzią na wymogi legislacyjne stawiane przez Ministerstwo Finansów.  Nasze narzędzie pozwoli zadbać o zachowanie spójności wewnętrznej kluczowych danych finansowych, pozwoli na podgląd danych zapisanych w formacie .xml oraz na przygotowanie kopii e-sprawozdania finansowego w tradycyjnym formacie.

Zachęcamy do skorzystania z narzędzia EY.

Dowiedz się więcej 


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>