Sprawdź czy interpretacja ciągle ciebie chroni

Kacper Kanka
Kacper Kanka Konsultant
kontakt
Tomasz Socha
Tomasz Socha Associate Partner
kontakt

Styczniowa nowelizacja ustawy o PIT mogła znieść ochronę dotychczasowych interpretacji w zakresie korzystania z 50% kosztów uzyskania przychodów.

Dość standardowym sposobem zabezpieczenia pozycji podatkowej jest uzyskanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego. Zgodnie z naszymi obserwacjami, ta forma zabezpieczenia była również powszechnie stosowania w celu potwierdzenia możliwości naliczania 50% kosztów uzyskania przychodu. Przy czym należy podkreślić, że treść zapytań podatników była bardzo różna i często dotyczyła bardzo specyficznych elementów wdrożonej struktury.

Komfort w zakresie korzystania z uzyskanej przed 1 stycznia 2018 r. interpretacji istotnie się zmniejszył w związku z wprowadzeniem od tego dnia zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Od tej daty zaczął obowiązywać art. 22 ust. 9b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis ten określa rodzaje działalności twórczej do których mają zastosowanie podwyższone, 50% koszty uzyskania przychodu. Dodatkowo zwiększył się górny limit podwyższonych kosztów. W tym kontekście pojawia się pytanie, jaki wpływ na uzyskaną interpretację mają wprowadzone zmiany.

Chcesz wiedzieć jak zmienia się struktura kosztów pracy w 2018 r. i jakie działania należy podjąć w najbliższym czasie? Zapraszamy do obejrzenia archiwalnego Webcastu EY: Wynagrodzenia w kontekście zmian PIT – możliwości i rozwiązania.

Formularz rejestracji

Brak jasnego przepisu

Odpowiedź na powyższe pytanie nie jest jasna. Brak jest przepisu prawnego, który regulowałby tę kwestię. Pewną wskazówkę możemy odnaleźć w ordynacji podatkowej, która wskazuje, że interpretacja nas chroni jeżeli „zastosowaliśmy się” do niej (a ściślej do wskazań organu w niej wyrażonej). Dalej przyjmuje się, że „zastosowanie się” do interpretacji jest możliwe, jeżeli stan prawny, który jest podstawą wydania oceny organu co do przedstawionego we wniosku o interpretację stanowiska podatnika nie uległ zmianie. Bazując jedynie na przepisach ordynacji podatkowej musimy w tym miejscu postawić kropkę.

Odrywając się jednak od literalnego brzmienia postanowień ordynacji podatkowej (co jest konieczne, aby ustalić jakiekolwiek zasady w analizowanym zakresie), naszym zdaniem nie każda zmiana przepisów powoduje, że interpretacja przestaje nas chronić. Przede wszystkim zmiana powinna objąć obszar normatywny, który był przedmiotem zapytania. W tej sytuacji konieczna jest każdorazowa i bardzo zindywidualizowana analiza, czy zmiana prawna ma choćby potencjalny wpływ na przedmiot interpretacji. W tej sytuacji warto zadać kilka pomocniczych pytań:

  1. Czego dotyczy interpretacja – modelu ustalania honorarium, ogólnej możliwości stosowania podwyższonych kosztów w stosunku do danego pracownika/twórcy, oceny spełnienia przesłanki dostatecznego wyodrębnienia honorarium autorskiego, czy też innych kwestii?
  2. Czy w ramach interpretacji organ przyjmował jakieś założenia, czy też zastrzeżenia?

Poza powyższymi pytaniami, warto również przeanalizować, czy w związku z ograniczeniem przedmiotowym zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu nie dochodzi do zmiany stanu faktycznego. Potencjalnie i w tym zakresie możemy wyjść poza obszar oceniony przez organ podatkowy w ramach interpretacji.

Konieczna weryfikacja interpretacji

Podsumowując, naszym zdaniem wskazane wyżej zmiany przepisów powodują konieczność oceny aktualności otrzymanej interpretacji. Jest to kluczowe, aby wyeliminować ryzyko wpadnięcia w swoistą pułapkę prawną. Z jednej strony w wielu przypadkach uzyskana interpretacja będzie nieadekwatna, a w konsekwencji nie będziemy mogli się na nią powoływać. Z drugiej jednak strony, znajdą się przypadki, gdzie podatnicy lub płatnicy będą mogli dalej stosować się do interpretacji i ta zapewni im potrzebą ochronę. Może się w takiej sytuacji okazać, że nie będzie potrzeby ponownego składania wniosku o interpretację, co jak pokazuje ostatnia praktyka organów podatkowych może być niezwykle istotne.


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>