Split payment: Solidarna odpowiedzialność przy zapłacie na konto innego podmiotu – problem dla niektórych branż

Katarzyna Sobocińska
Katarzyna Sobocińska Starszy Konsultant
kontakt
Stefan Majerowski
Stefan Majerowski Starszy Menedżer
kontakt

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzający mechanizm podzielonej płatności (split payment) ma w założeniu minimalizować ryzyko związane z nieprawidłowościami w rozliczeniach VAT. Ustawodawca przewidział też szereg zachęt, by przedsiębiorcy stosowali mechanizm podzielonej płatności. Analizując jednak poszczególne zapisy projektu, można dojść do wniosku, że nie wszystkie podmioty będą zadowolone ze zmian.

W myśl nowego przepisu art. 108a ust. 1, podatnicy, którzy otrzymali fakturę z wykazaną kwotą podatku, w tym przed dokonaniem dostawy towarów lub wykonaniem usługi, przy dokonywaniu płatności za nabyte towary lub usługi mogą zastosować mechanizm podzielonej płatności.

Natomiast zgodnie z ust. 4 tego przepisu, w przypadku gdy płatność zostanie dokonana przy użyciu dedykowanego komunikatu przelewu na rzecz podatnika innego niż dostawca towarów lub usługodawca, podatnik, na rzecz którego dokonano tej płatności, odpowiada solidarnie wraz z dostawcą tych towarów lub usługodawcą za niezapłacony przez dostawcę towarów lub usługodawcę podatek wynikający z tej dostawy towarów lub świadczenia usług.

Taka konstrukcja może prowadzić do wniosku, że solidarną odpowiedzialność na gruncie ustawy o VAT będzie mógł ponosić faktor lub podmiot nabywający wierzytelności. Oznacza to, że przepisy zawarte w projekcie ustawy będą miały istotny wpływ na działalność tych podmiotów.

Warto wskazać, że przepisy art. 108a nie precyzuje ani o jaką płatność chodzi, ani też nie wyłącza stosowania solidarnej odpowiedzialności w przypadku choćby faktoringu. Przepis w obecnym kształcie prowadzić może do bardzo szerokiego objęcia solidarną odpowiedzialnością branż dziś tym rozwiązaniem nieobjętych. W przypadku, gdy faktor dokonuje płatności na rzecz dostawcy (płatność taka będzie przepływem zdyskontowanym), zapewnia on tym samym dostawcy środki na zapłatę podatku VAT.

Wydaje się, że przepis art. 108a ust. 4 nowej ustawy o VAT mógłby zostać zmodyfikowany w dwóch zakresach, co pozwoliłoby na jego bardziej czytelne stosowanie. Po pierwsze należałoby dookreślić o jakim rodzaju płatności mowa (podatku VAT, kwoty netto czy brutto), po drugie można zawrzeć katalog grup podmiotów wyłączonych z solidarnej odpowiedzialności w ramach tego przepisu (np. właśnie podmiotów zajmujących się finansowaniem handlu).

Czytaj więcej na temat split paymentu

 


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>