Split payment: Jakie korzyści osiągną podatnicy

Katarzyna Sobocińska
Katarzyna Sobocińska Starszy Konsultant
kontakt
Tomasz Wagner
Tomasz Wagner Starszy Menedżer
kontakt

Opublikowany 12 maja 2017 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzający mechanizm podzielonej płatności (split payment) zakłada dobrowolność stosowania tego mechanizmu. Celem zachęcenia podatników do korzystania z niego przewidział kilka zachęt.

Zgodnie z projektem regulacji to nabywca, a nie sprzedawca, będzie decydował, czy dokona płatności za towary lub usługę tak jak dotychczas, czyli na rachunek bieżący sprzedawcy wpłacając kwotę brutto, czy też podzieli ją na kwotę netto i podatek VAT, który trafi na specjalny rachunek VAT sprzedawcy.

Dla nabywcy, wybór podzielonej płatności nie będzie wiązał się z żadnymi dodatkowymi wymaganiami. Tak jak dotychczas, będzie płacił jednym przelewem, w którym wskaże  kwotę netto (trafiającą na standardowe konto sprzedawcy) oraz kwotę podatku VAT (która trafi na specjalne konto VAT sprzedawcy). Nie wpłynie ona też na poziom płynności finansowej po stronie nabywcy.

W związku z tym, że stosowanie mechanizmu podzielonej płatności nie będzie obowiązkowe, ustawodawca zawarł w projekcie 3 główne zachęty, które mają przekonać nabywców do rozdzielania dokonywanych na rzecz sprzedawców płatności. Są nimi – w odniesieniu do transakcji uregulowanych za pośrednictwem podzielonej płatności:

  • brak sankcji VAT (wyłączenie stosowania przepisów w art. 112b ust. 1 pkt 1 oraz art. 112c ustawy o VAT),
  • brak solidarnej odpowiedzialności z dostawcą (wyłączenie stosowania działu Xa ustawy o VAT),
  • brak podwyższonych odsetek od zaległości VAT (wyłączenie stosowania przepisu art. 56b Ordynacji podatkowej, jeżeli wykazany przez nabywcę naliczony podatek VAT będzie w 95% pochodzić z faktur opłaconych w formie podzielonej płatności).

Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że w debatach nad projektem i w trakcie konsultacji społecznych już zgłoszono, że przewidziane nową regulacją zachęty nie są wystarczające, co oznacza, że być może na dalszych etapach pracy nad projektem katalog ten zostanie zmieniony bądź rozszerzony (np. wartościowe wydawałoby się wprowadzenie ochrony nabywcy przed potencjalnymi skutkami na gruncie KKS).

Co również warte podkreślenia, korzystanie z mechanizmu podzielonej płatności najprawdopodobniej znajdzie się na liście Ministerstwa Finansów wskazującej dobre praktyki potwierdzające działanie podatnika w dobrej wierze, która to lista ma zostać w najbliższym czasie udostępniona podatnikom.

Czytaj więcej na temat split paymentu

 


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>