Split payment a transakcje bez VAT

Tomasz Wagner
Tomasz Wagner Starszy Menedżer
kontakt

Jak wynika z projektu ustawy wprowadzającej system podzielonej płatności, w przypadku podjęcia przez nabywcę decyzji o skorzystaniu ze split payment dostawca wystawiający faktury będzie otrzymywał jedynie kwotę netto na swój bieżący rachunek, podczas gdy kwota VAT będzie przekazywana na specjalny rachunek należącym również do niego. Dostawca nie będzie mógł jednak swobodnie korzystać ze środków znajdujących się na tym rachunku. Tymczasem nabywca będzie mógł skorzystać z przewidzianych w ustawie funkcji ochronnych.

Nie każda jednak faktura dokumentująca wykonanie czynności opodatkowanej zawiera w sobie podatek VAT. Mowa tu o przypadkach takich transakcji, w których:

  1.  VAT w dostawie lokalnej rozliczany jest przez nabywcę – z uwagi na szczególne regulacje o tzw. odwrotnym obciążeniu,
  2. stawka dla danej dostawy wynosi 0% – czyli wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów oraz eksport towarów (i wybrane transakcje lokalne podlegające opodatkowaniu tą stawką) lub dana czynność jest zwolniona z VAT,
  3. usługa opodatkowana jest poza terytorium kraju i rozliczana przez zagranicznego nabywcę.

We wszystkich powyższych przypadkach nabywca nie będzie miał okazji skorzystać z zachęt dla podzielonej płatności przewidzianych we wspomnianej ustawie zmieniającej. Mowa tu o nabywcach towarów i usług rozliczanych w kraju w ramach odwróconego obciążenia (m.in. nabywcy metali, sprzętów elektronicznych czy niektórych usług budowlanych) lub objętych stawką 0% VAT (czy też zwolnieniem z opodatkowania), jak również o zagranicznych odbiorcach towarów i usług rozliczających podatek w kraju swojej siedziby.

Również w wybranych transakcjach międzynarodowych, w których nabywcą jest polski podatnik, VAT nie pojawia się na fakturze i stąd niemożliwe będzie skorzystanie z mechanizmu podzielonej płatności. Przykładami są import towarów i usług, czy też wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.

Nie oznacza to, że wymienione podmioty w ogóle będą wyłączone z zastosowania split payment. Będzie on mógł być zastosowany dla wszelkich innych transakcji zakupowych zrealizowanych przez takiego podatnika – o ile na otrzymanej fakturze znajdzie się prawidłowo wykazany podatek VAT. Wyboru zapłaty w systemie podzielonej płatności można bowiem dokonać w odniesieniu do każdej pojedynczej transakcji z osobna.

 

Zapisz się na bezpłatny newsletter i czytaj więcej na temat split paymentu

 


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>