Split payment: 60 dni a nie 90 – MF zapowiada skrócenie terminu na uwolnienia środków z rachunku VAT

Tomasz Wagner
Tomasz Wagner Starszy Menedżer
kontakt

Jak wynika z doniesień prasowych, pod wpływem krytycznych uwag, który wpływały po opublikowaniu projektu wprowadzającego mechanizm podzielonej płatności, przedstawiciele Ministerstwa Finansów zapowiedzieli skrócenie terminu na uwolnienie środków z rachunku VAT z 90 do 60 dni.

Przypomnijmy, że wskutek wprowadzenia mechanizmu podzielonej płatności (split payment), nabywca będzie miał możliwość dokonania przelewu na rachunek bieżący sprzedającego oraz jego rachunek VAT (poprzez użycie odpowiedniego komunikatu przelewu). W dalszym ciągu pozostanie jednak możliwość dokonania płatności wg aktualnych zasad (tj. bezpośrednio na rachunek sprzedającego z pominięciem rachunku VAT dostawcy). Chęć skorzystanie przez nabywcę ze wskazanego mechanizmu może wynikać np. z możliwości skorzystania z ochrony przed zastosowaniem sankcji 30% stawki VAT w przypadku zakwestionowania prawa do odliczenia z danej faktury. Przelew na rachunek VAT spowoduje z jednej strony uregulowanie należności przez nabywcę, w części obejmującej kwotę VAT z faktury, przy jednoczesnym braku możliwości swobodnego dysponowania tą kwotą przez dostawcę (mimo, że środki znajdować się będą na jego rachunku).

Projekt przewiduje aktualnie, że w uzasadnionych przypadkach, dostawca będzie mógł przeznaczyć wskazaną, zablokowaną kwotę na cele inne niż wymienione w ustawie (np. zapłatę VAT). Odpowiednie postanowienie we wskazanym zakresie ma zostać wydawane na uzasadniony wniosek podatnika przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Oprócz wskazanej zmiany terminu, tj. skrócenia terminu na wydanie postanowienia do 60 dni, MF zapowiedziało także, że złagodzi przesłanki uniemożliwiające otrzymanie zablokowanej kwoty na rachunku VAT (np. skreślona zostanie przesłanka w postaci prowadzenia wobec podatnika innego postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub kontroli celno –skarbowej). Resort finansów zapowiedział także odejście od kontrowersyjnego pomysłu przepadku całości środków podatnika zgromadzonych na rachunku VAT, który został wykreślony z rejestru jako podatnik VAT.

Zapowiedziane zmiany wydają się korzystne w porównaniu z pierwotną wersją projektu (a na pewno nieco łagodzą działanie samego mechanizmu). W szczególności poprawiają nieco sytuację podatników, którzy z uwagi na otrzymywanie kwoty podatku na rachunek VAT mogą mieć problemy z płynnością finansową.

 

Zapisz się na bezpłatny newsletter i czytaj więcej na temat split paymentu

 


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>