SN: Działalność gospodarcza ukrytą pracą na etat

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 24 czerwca 2015 r. uznał, że współpraca z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą może być ukrywaniem faktycznej pracy na etat.

Sprawa, którą zajmował się Sąd Najwyższy, dotyczyła kobiety (powódki) współpracującej z wydawnictwem edukacyjnym od 2002 r. na podstawie umowy o świadczenie usług. W ramach tej umowy zobowiązana była do prowadzenia działalności marketingowej polegającej na prezentacji i promocji wydawnictwa. Zakres obowiązków był szczegółowo opisany w załączniku do umowy, które to powódka wykonywała osobiście i wyłącznie na rzecz pozwanego. Gdy na początku 2007 r. zaszła w ciążę, udało się jej wynegocjować w wydawnictwem zawarcie umowy na czas określony tylko do 31 grudnia 2007 r. Pomimo, iż po powrocie z urlopu macierzyńskiego dalej chciała pracować na podstawie umowy o pracę, pracodawca odmówił i uznał, że dalsza współpraca możliwa jest wyłącznie na wcześniejszych zasadach. Po zmianie pracy w 2010 r., powódka wystąpiła z pozwem o ustalenie istnienia stosunku pracy od 2008 r.

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu sprawy, podzielił stanowisko sądów niższej instancji i uznał, że w łączącym strony stosunku prawnym przeważają cechy umowy o pracę. W szczególności kluczowe w tym przypadku było podporządkowanie przełożonemu, ściśle ustalony czas pracy, wyznaczanie konkretnych obowiązków na dany dzień i niezapowiedziane kontrole przełożonego w miejscu wykonywania usług. Sąd podkreślił, że w świetle art. 22 § 1 KP oceny charakteru umowy należy dokonywać nie tylko na podstawie przyjętych przez strony jej postanowień, które mogą mieć na celu stworzenie pozoru innej umowy, lecz także na podstawie faktycznych warunków jej wykonywania.

Wyrok ten ma duże znaczenie dla przedsiębiorców współpracujących z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy ci będą musieli być bardzo ostrożni przy wykorzystywaniu działalności gospodarczej jako formy elastycznego zatrudnienia współpracowników – w szczególności w zakresie odpowiedniego konstruowania umów o świadczenie usług, wyznaczania zakresu obowiązków, czy też kontrolowania współpracownika.

 


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>