Skonto VAT: nie zaoszczędzisz, jeśli nie złożysz deklaracji

Tomasz Wagner
Tomasz Wagner Starszy Menedżer
kontakt

Aby obliczyć oszczędność podatkową, konieczna jest znajomość kwoty zobowiązania wynikającej z deklaracji VAT– tak orzekł WSA w Gdańsku.

Jedną z zachęt korzystania z mechanizmu podzielonej płatności jest możliwość zmniejszenia swojego zobowiązania podatkowego, o ile regulowane jest ono na rachunek bankowy urzędu skarbowego z rachunku VAT. Jest to zachęta „pośrednia” – skierowana została bowiem nie tyle do podmiotów korzystających z podzielonej płatności jako nabywcy towarów i usług, lecz do tych podatników, którzy mają na swoich rachunkach VAT kwoty pozwalające na zapłatę środków do urzędu skarbowego. Rozwiązanie to od początku budziło jednak wątpliwości podatników co do jego rzeczywistej atrakcyjności, przede wszystkim dlatego, że z uwagi na jedynie odzwierciedlenie w skoncie VAT wartości pieniądza w czasie, jego kwota jest z reguły naprawdę symboliczna.

Omawiane rozwiązanie ma też inną wadę: mianowicie, jednym z elementów wzoru ustalania oszczędności jest „kwota zobowiązania podatkowego z tytułu podatku wynikająca z deklaracji podatkowej”. Rodzi to pytanie, czy z omawianej instytucji można skorzystać zanim podatnik przygotuje finalną wersję deklaracji VAT za dany okres.

Najpierw deklaracja VAT

Pytanie takie zadał Dyrektorowi KIS jeden z podatników. Wskazał on, że ma zamiar dokonywać wpłat podatku z kilku rachunków VAT na podstawie przybliżonych kwot zobowiązań wynikających z ksiąg podatkowych, natomiast sama deklaracja dla podatku VAT zostanie złożona w terminie późniejszym niż wpłata.

Dyrektor KIS nie zgodził się na możliwość skorzystania ze skonta VAT w takiej sytuacji. Stanowisko takie poparł też WSA w Gdańsku (wyrok z 27.02.2019 r., sygn. akt I SA/Gd 1162/18). Sąd argumentował, że dla obliczenia oszczędności podatkowej, konieczna jest znajomość kwoty zobowiązania wynikającej z deklaracji. A zatem, w praktyce ze skonta VAT można skorzystać jedynie wówczas, gdy deklaracja VAT za dany okres jest już gotowa.

Nierealna oszczędność

Powyższe prowadzi do konkluzji, że opisywana instytucja nie będzie najpewniej w praktyce używana. Realna oszczędność uzależniona jest bowiem od jak najwcześniejszego złożenia deklaracji VAT, co w praktyce funkcjonowania podatników prowadzących szeroką działalność jest nierealne, tak jak nierealne jest przygotowanie deklaracji VAT np. na 2 dzień miesiąca (a nie na 25 dzień). Z kolei mniejsze podmioty, u których tego rodzaju wyprzedzające działanie jest bardziej prawdopodobne, z reguły nie deklarują wysokich kwot VAT do zapłaty, więc ich oszczędność na przyspieszonej zapłacie jest poniżej błędu statystycznego (choć zawsze zaokrągla się ją do pełnych złotych). Wniosek z tego taki, że skonto VAT pozostanie nieskuteczną zachętą do uiszczenia VAT z użyciem środków otrzymanych z użyciem mechanizmu podzielonej płatności.


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>