Skapitalizowane prace rozwojowe objęte ulgą na B+R

Aleksander Sipior
Aleksander Sipior Starszy Konsultant
kontakt

Obowiązujące od początku roku przepisy umożliwiają odliczenie od podstawy opodatkowania odpisu amortyzacyjnego od prac rozwojowych stanowiących wartości niematerialne i prawne.

Zarówno ustawa o CIT, jak i o PIT przewiduje kilka metod rozpoznawania kosztów uzyskania przychodów ponoszonych na prowadzenie prac rozwojowych, pozostawiając w tym zakresie swobodę wyboru podatnikowi. Obowiązująca od 2016 r. ulga B+R w podatku dochodowym nie dawała dotychczas możliwości zaliczenia do kosztów kwalifikowanych wydatków poniesionych na prace rozwojowe w sytuacji, w której podatnik postanowił kapitalizować je do wartości niematerialnej i prawnej. Wymogi wytyczane przepisem art. 18d ustawy o CIT stanowiły, bowiem, że aby uznać jakikolwiek koszt za koszt kwalifikowany do ulgi B+R, musi on najpierw zostać zakwalifikowany do kosztów uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy. Sytuacja taka nie mogła jednak zaistnieć w przypadku, gdy podatnik zdecydował się na utworzenie z wyniku prac rozwojowych WNiP – wówczas kosztem podatkowym jest odpis amortyzacyjny. Zgodnie z obowiązującymi uprzednio przepisami, te mogły być kwalifikowanym kosztem wyłącznie, jeżeli WNiP wykorzystywane były do działalności B+R (co w przypadku omawianej kategorii WNiP nie było częstym zjawiskiem). Takie sformułowanie przepisów ustaw podatkowych uznać należy za niedoparzenie ze strony ustawodawcy, utrudniające podatnikom korzystanie z preferencji podatkowej, której celem jest przecież pobudzenie wzrostu nakładów na działalność badawczo-rozwojową.

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązują nowe przepisy regulujące ulgę na działalność badawczo-rozwojową w podatku dochodowym. W toku konsultacji społecznych nad tzw. duża ustawą o innowacyjności , zgłoszona została propozycja wprowadzenia przepisu (obecny art. 18d ust. 2a), który pozwala na pomniejszenie podstawy opodatkowania o wartość odpisów amortyzacyjnych od WNiP w postaci kosztów prac rozwojowych, o których mowa w art. 16b ust. 2 pkt 3 ustawy o CIT, w proporcji, w jakiej w jej wartości początkowej pozostają koszty wymienione w art. 18d ust. 2 pkt 1-4a lub ust. 3a pkt 2, czyli koszty kwalifikowane z tytułu ulgi B+R. Oznacza to konieczność analizy struktury poniesionych kosztów pod kątem ich kwalifikowalności i dokonanie proporcjonalnego wyłączenia części odpisu z kalkulacji ulgi B+R.

Dla podatników otwiera to szerokie możliwości zarządzenia wynikiem podatkowym poprzez wybór najodpowiedniejszej metody rozpoznania kosztów prac rozwojowych. Co więcej, omawiana nowelizacja dopuszcza korzystanie z ulgi B+R nawet w stosunku do kosztów prac rozwojowych, które poniesione zostały w ubiegłych latach, a rozpoznawane są w formie odpisów amortyzacyjnych w roku 2018. Dlatego też warto obecnie dokonać przeglądu przeprowadzonych w przeszłości prac rozwojowych, w celu zbadania możliwości uwzględnienia ich w kalkulacji odpisu z tytułu ulgi B+R.

Chcesz wiedzieć więcej? Obejrzyj nagranie z archiwalnego webcastu, który odbył się 20 listopada 2017 r.

Więcej informacji o webcaście >>


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>