Sejm przyjął nowelizację ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Piotr Gogol
Piotr Gogol Menedżer
kontakt

Po ponad dwóch latach prac nad przygotowaniem nowelizacji Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, 24 kwietnia 2014 r. Sejm uchwalił ustawę zmieniającą.

Ustawa wprowadza wiele zmian do tego aktu prawnego. Jedną z nich jest wprowadzenie dwuetapowego systemu rozpoznawania wniosków w sprawach z zakresu kontroli koncentracji (okres 1 miesiąca dla spraw nieskomplikowanych i 4 miesięcznego dla spraw złożonych). Przedsiębiorca w toku postępowania pozna prawdopodobny kierunek rozstrzygnięcia oraz będzie miał możliwość odniesienia się do stanowiska Urzędu przed wydaniem ostatecznej decyzji. Dodatkowo w przypadku wydania decyzji warunkowej, przedsiębiorca będzie mógł wnioskować o utajnienie części warunku.

Kolejna istotna zmiana dotyczy procedury łagodzenia kar (leniency). Obecnie tylko podmiot, który jako pierwszy poinformuje Urząd o niedozwolonych praktykach, może liczyć na całkowite zwolnienie z kary – pozostali na obniżenie sankcji. Wprowadzone rozwiązanie, tzw. leniency plus umożliwi przedsiębiorcy, który złoży wniosek jako drugi lub kolejny, uzyskanie dodatkowego obniżenia kary o 30 proc, jeśli poinformuje Urząd o innej zmowie, której również był uczestnikiem. W tej drugiej sprawie będzie miał status pierwszego wnioskodawcy i uniknie w niej kary finansowej.

Ustawa wprowadza także środki zaradcze (remedies). W decyzji kończącej postępowanie Urząd będzie miał możliwość wskazania przedsiębiorcy, jakie działania ma podjąć w celu usunięcia skutków naruszenia lub zaprzestania niedozwolonej praktyki.

Istotną zmianą jest również wprowadzenie odpowiedzialności osób pełniących funkcje kierownicze lub wchodzących w skład organu  zarządzającego przedsiębiorcy, które poprzez swoje działanie lub zaniechanie dopuściły do zawarcia kartelu.


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>