Samodzielnie wytworzone wartości niematerialne i prawne poza koszykiem zysków kapitałowych

Arkadiusz Kołłątaj
Arkadiusz Kołłątaj Starszy Konsultant
kontakt
Magdalena Piec
Magdalena Piec Starszy Menedżer
kontakt

Wydarzenia ostatnich dni ugruntowały pogląd, że do przychodów z zysków kapitałowych należy kwalifikować jedynie środki wygenerowane przez prawa majątkowe nabyte od innego podmiotu.

Rząd skierował niedawno do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o CIT, PIT i Ordynacji podatkowej, a podatnicy wciąż borykają się ze zmianami przepisów, które były wprowadzane poprzednią nowelizacją. Zgodnie z przewidywaniami, szczególnie problematyczne okazało się bowiem rozdzielenie źródeł przychodów na przychody z zysków kapitałowych oraz pozostałe przychody (powszechnie określane jako przychody z działalności gospodarczej).

Problematyczne koszyki przychodowe

Przepis wprowadzający tzw. koszyki przychodowe wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. W związku z tym, że jest to przepis stosunkowo nowy, praktyka w jego stosowaniu nie została jeszcze w pełni ugruntowana, a wykładnia obowiązującego brzmienia przepisów wciąż nastręcza wielu praktycznych wątpliwości.

Jedną z kwestii, która niezmiennie budzi wiele wątpliwości, jest zagadnienie kwalifikacji kosztów i przychodów związanych z prawami majątkowymi wskazanymi w art. 16b ust. 1 pkt 4-7 ustawy o CIT do tzw. koszyka zysków kapitałowych.

Przez długi czas stanowiska organów podatkowych w tym zakresie były podzielone. Część wydanych interpretacji indywidualnych wskazywała bowiem, że dane prawa majątkowe podlegają pod artykuł 7b ustawy o CIT (tj. przychody z zysków kapitałowych) tylko i wyłącznie wtedy, gdy zostały przez podatnika nabyte, a nie wytworzone samodzielnie (np. Interpretacja indywidualna z dnia 5 lipca 2018 r., sygn. 0114-KDIP2-2.4010.210.2018.1.AG).

Wydano liczne interpretacje opowiadające się za podejściem korzystnym dla podatników. Z drugiej jednak strony organy prezentują także przeciwne stanowisko, zgodnie z którym nawet jeżeli dane prawo majątkowe zostało przez podatnika wytworzone samodzielnie, to środki z jego sprzedaży będą już stanowiły przychód z zysków kapitałowych (np. Interpretacja indywidualna z dnia 10 maja 2018 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.136.2018.1.PC, czy Interpretacja z dnia 7 czerwca 2018 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010.150.2018.1.MM).

Zamieszanie wynikające z interpretacji

Najwięcej kontrowersji wywołała interpretacja indywidualna wydania 10 maja 2018 r. W przedmiotowej sprawie z wnioskiem o wydanie interpretacji wystąpiła spółka działająca w branży reklamowej. Spółka ta zajmowała się m.in. przygotowywaniem kampanii reklamowych, opracowywaniem wzorów opakowań, czy tworzeniem haseł promocyjnych. W każdej z umów zawieranych z klientem spółka zobowiązywała się do przekazania wszelkich autorskich praw majątkowych do wytworzonych wzorów czy sloganów na kontrahenta. Spółka zajęła stanowisko, że w związku z tym, iż sprzedaż praw autorskich jest znaczącą częścią jej podstawowej działalności gospodarczej, nie musi ona zaliczać wynagrodzenia za przeniesienie tych praw do przychodów z koszyka zysków kapitałowych. Ze stanowiskiem tym nie zgodził się jednak organ podatkowy, który powołując się na art. 7b ustawy o CIT uznał, że wynagrodzenie ze sprzedaży takich praw będzie przychodem z zysków kapitałowych, od którego trzeba osobno wyliczyć dochód.

Interpretacja ta wywołała falę krytyki, która doprowadziła do wydania przez Ministra Finansów pisma z dnia 27 czerwca (odpowiedź na zapytanie poselskie nr DD6.054.9.2018),  w którym podkreślono, że spółka, która zbywa prawo majątkowe wytworzone we własnym zakresie (a nie nabyte od innego podmiotu), nie powinna wykazywać przychodu z zysków kapitałowych, lecz przychód z pozostałych źródeł (czyli podstawowej działalności).

Nowa wykładnia

Niedługo po opublikowaniu ww. pisma, kontrowersyjna interpretacja zniknęła z ministerialnej bazy, a jej miejsce zajęła nowa interpretacja z dnia 4 września o sygnaturze 0111-KDIB1-1.4010.294.2018.1.NL, w której organ podatkowy wprost uznał, że aby dane prawo majątkowe mogło zostać uznane za wartość niematerialną i prawną konieczne jest jego uprzednie nabycie od innego podmiotu. W związku z tym, sprzedaż autorskich praw majątkowych powinna być  zbyciem praw wytworzonych we własnym zakresie, niestanowiących wartości niematerialnych i prawnych, a tym samym niemieszczącym się w katalogu określonym w art. 7b ust. 1 ustawy o CIT.

Należy wskazać, że wydarzenia ostatnich dni doprowadziły do ugruntowania się poglądu zgodnego z wykładnią literalną art. 7b ustawy o CIT, zgodnie z którym za przychody z zysków kapitałowych uważa jedynie te środki, które zostały wygenerowane przez prawa majątkowe nabyte od innego podmiotu.

Kwalifikacja przychodu do prawidłowego koszyka budzi wątpliwości. W tej sytuacji podatnicy powinni zweryfikować wcześniejsze rozliczenia w celu ich weryfikacji pod kątem prawidłowego rozliczenia na przyszłość.

Współpraca: Krzysztof Słyk

Chcesz wiedzieć więcej na temat planowanych zmian w zasadach rozliczania podatku u źródła? Zapraszamy do obejrzenia Webcastu „Zmiany w podatku u źródła od płatności za granicę – nowe wymogi od 2019 r.”

Więcej informacji i rejestracja


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>